Domeinoverstijgend samenwerken

 
Lopend2024

Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord is een breed samenwerkingsverband van gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, inwonersinitiatieven, zorgverzekeraar, Reos, GGD Hollands Midden, LUMC, Hogeschool Leiden en awpg Lumens. De 23 aangesloten partners hebben met elkaar als ambitie gesteld dat in 2030 inwoners ervaren dat beroeps­krachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid zodat inwoners eigen regie ... Lees meer

Lopend2024

TNO onderzoeksproject Better Together – Empowering citizen collectives

Burgers spelen een cruciale rol bij het realiseren van maatschappelijke transities op het gebied van gezondheid, klimaat, energie en duurzaamheid. Echter, momenteel voelen zij zich maar beperkt betrokken als gelijkwaardige speler. Mede hierdoor is er steeds minder vertrouwen in de overheid. Lokale initiatieven van burgercollectieven, missen vaak borging en opschaling en duurzame samenwerking met lokale spelers. Het ontbreken van duurzame ... Lees meer

Lopend2023

Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

Nederland gezonder maken en gezondheids­verschillen verkleinen vraagt om investeren in preventie. Lokale en regionale partijen vanuit zorg en gemeenten moeten daarvoor samen­werken. Kennis vanuit wetenschap en praktijk is daarbij onmisbaar. Gemeenten zullen steeds vaker een beroep doen op GGD’en vanwege hun kennis- en adviesrol rondom preventie en gezondheidsbevordering. Samen met de andere Academische Werkplaatsen Publieke Gezond­heid werkt awpg Lumens aan ... Lees meer

Afgerond2023

Voorbereiding Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord is een breed samenwerkingsverband van gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, inwonersinitiatieven, zorgverzekeraar, Reos, GGD Hollands Midden, LUMC, Hogeschool Leiden en awpg Lumens. De 24 aangesloten partners hebben met elkaar als ambitie gesteld dat in 2030 inwoners ervaren dat beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid zodat inwoners eigen regie ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2023

Wat kunnen we leren van implementeren: bundelen van lessen Aan de slag met preventie in uw gemeente

Deze projectaanvraag is geschreven voor de ZonMw subsidieronde ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ waarin 6 lokale consortia – waaronder Wijzer in de Wijk -, zich ingezet hebben om het gebruik van erkende interventies te stimuleren middels een brede lerende aanpak in gemeentelijke preventieprojecten. Dit project is erop gericht om de kennis en inzichten die de lokale consortia ... Lees meer

LEES VERDER
Lopend2021

Onderzoek naar kwetsbare onbedoelde zwangerschappen in Den Haag

In Den Haag is het percentage onbedoelde zwangerschappen bijna twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Onbedoelde zwangerschappen kunnen leiden tot ongunstige uitkomsten voor moeder en kind, zoals verhoogd risico op problemen rond de geboorte, stress tijdens opvoeden en gedragsproblemen. Niet alle onbedoelde zwangerschappen zijn ongewenst. Twijfels over zwangerschap en ouderschap kunnen leiden tot  kwetsbaarheid. Dit onderzoek helpt professionals ... Lees meer

LEES VERDER
Lopend2021

Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap in Den Haag Fase 2

Aanleiding en doel Den Haag is een multiculturele stad met rond de 6000 zwangerschappen per jaar. Samenwerkingspartners geven aan dat ongeveer 40%-50% van de vrouwen die zich bij verloskundigenpraktijk Ella in de wijken Schilderswijk en Transvaal melden ongepland (en regelmatig) ongewenst zwanger is. Geboortezorgprofessionals van het HMC ziekenhuis noemen tevens dat een ruime meerderheid van de vrouwen die zij zien ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2020

Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap in Den Haag Fase 1

Den Haag is een multiculturele stad met 531.000 inwoners en 180 nationaliteiten. Het aantal geboorten ligt rond de 6.000 per jaar. Er zijn geen cijfers over onbedoelde zwangerschappen. Het beeld bij de verloskundigenpraktijk betrokken bij dit initiatief is dat ongeveer 40% van de vrouwen die zich bij hen melden ongepland (en regelmatig) ongewenst zwanger is. De leeftijd varieert: zowel (zeer) ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2019

Wijzer in de Wijk Fase 2: Inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak

Inwoners van de wijken Alphen Noord, Den Haag Zuidwest en Stevenshof (Leiden) scoorden in gezondheidspeilingen van 2016 over het algemeen slechter op ervaren gezondheid, vitaliteit, mate van eigen regie over hun leven, overbelasting door mantelzorg, eenzaamheid, betaald werk en vrijwilligerswerk. Ook vergrijzing in de wijken speelde een rol. De ambitie van Wijzer in de Wijk is het terugdringen gezondheidsachterstanden in ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2019

De huisarts en de praktijkondersteuner in een integrale wijkaanpak. De casus Alphen Noord.

Alphen Noord is een van de drie wijken die participeren in het project Wijzer in de Wijk. Doel van Wijzer in de Wijk is het gezamenlijk realiseren van een integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak die effectief is in het terugdringen van gezondheidsachterstanden. De verschuivingen in de gezondheidszorg en de huidige vergrijzing vragen om een herformulering van de rol van de huisartsenpraktijk in ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2019

Een integraal gezondheidsplan ter preventie van hart- en vaatziekten in de Stevenshof: een inventariserend onderzoek

Aanleiding en doel De Stevenshof in Leiden is één van de drie wijken die participeren in het project Wijzer in de Wijk. Doel van Wijzer in de Wijk is het gezamenlijk realiseren van een integrale wijkgerichte gezondheidsaanpak die effectief is in het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Bij voorkeur worden erkende interventies ingezet zoals uit de database loketgezondleven.nl of databank Effectieve sociale ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2018

Wijzer in de Wijk Fase 1: Inwoners gezond en wel door samen te werken aan een effectieve integrale aanpak

Aanleiding en doel In de drie gemeenten, Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden, wordt al enige tijd gewerkt aan het wijkgericht terugdringen van gezondheidsachterstanden. Echter het terugdringen van dit probleem blijft hardnekkig en de achterstanden lossen, ondanks alle inspanningen van de drie gemeenten, nog niet op. In de gezondheidspeilingen (2016) zien we dat de inwoners van de bij ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2016

De sociaal makelaar als verbinder tussen zorg, welzijn en burgerparticipatie in de wijk

Aanleiding en doel Het sociaal domein is aan sterke veranderingen onderhevig. Verantwoordelijkheden worden overgedragen van rijksoverheid naar gemeenten. Passend bij de nieuwe betekenis van gezondheid zoeken veel gemeenten naar manieren om fragmentatie te verminderen en de zelfredzaamheid van burgers te vergroten, gebruikmakend van de ondersteuning van mensen in het sociale netwerk. Gezondheid is daarmee zowel een thema voor kwetsbare groepen ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2011

CIAO: Niet praten maar doen, onderzoek naar de adoptie & implementatie van de integrale aanpak overgewicht.

Niet praten, maar doen. Onderzoek naar adoptie en implementatieprocessen in de integrale aanpak van de promotie van gezond gewicht bij kinderen in het kader van het CIAO-project*. Dit deelonderzoek wordt uitgevoerd vanuit de Academische Werkplaats Public Health Noordelijk Zuid-Holland en richt zich op het proces van planning en implementatie van een integrale aanpak ter preventie van overgewicht bij kinderen in ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Effectieve inzet van preventie door Westland

Westland heeft de afgelopen jaren veel gedaan aan preventie. De doelstellingen van de nota’s Lokaal Gezondheidsbeleid zijn hierbij veelal leidend geweest. Zo heeft Westland voor de komende vier jaren in 2012 het beleidskader Wmo en gezondheid 2012-2016 “Samen op eigen kracht” vastgesteld. Westland heeft echter ook te maken met forse bezuinigingen plus de gevolgen van de drie transities in het ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2014

Waardering OGGZ-keten vanuit cliëntperspectief

De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg richt zich op sociaal kwetsbare mensen.* Zij zijn onvoldoende in staat om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien, hebben meerdere problemen tegelijkertijd, krijgen niet de zorg die zij volgens hulpverleners nodig hebben en stellen geen hulpvraag waar de reguliere hulpverlening een antwoord op heeft. Aan de aanbodkant van de zorg kenmerkt de OGGZ zich door specialisatie. ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Evaluatieonderzoek pilot Transitie Awbz-Wmo Noorderkwartier Leiden

De gemeente Leiden heeft vanuit de Wmo de verantwoordelijkheid voor een kleine 1.500 mensen met een geldige indicatie voor extramurale Awbz-zorg met begeleiding .Bij de overgang van Awbz naar Wmo moet een feitelijke bezuiniging van circa 25% worden gerealiseerd.  Daartoe is ruim voor de overgang van Awbz naar Wmo een pilot-project gestart dat een eerste antwoord moest geven op de ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Eigen kracht in gemeente Leiden

Aanleiding en doel Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo-praktijk over het aanspreken van eigen kracht. De Hogeschool Leiden heeft in opdracht van de gemeente Leiden onderzoek gedaan naar de ervaring van ethische grenzen voor het aanspreken van de eigen kracht van burgers in Leiden. Tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op participatie en zelfredzaamheid van ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Geïntegreerde Eerstelijnszorg in Leiden

Alom is er de roep om integrale, wijkgerichte zorg met een belangrijke rol voor preventie. Eerstelijns zorgverleners staan echter niet te springen om tijd en energie te steken in een infrastructuur of andersoortige afspraken voor integrale, wijkgerichte zorg. Bij navraag blijkt dat bij eerstelijns zorgverleners de sense of urgency ontbreekt. Als er sprake is van gelijktijdige zorgverlening door meerdere disciplines ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2011

AED Alert in Hollands Midden

Op verzoek van onder andere de gemeenten Rijnwoude en Leiderdorp, heeft de GGD Hollands Midden een onderzoek uitgevoerd naar de voor- en nadelen van het gebruik van diverse AED alarmeringssystemen voor burgers. Een automatische externe defibrillator (AED) is een draagbaar toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een hartstilstand door middel van een elektrische schok. Het ... Lees meer

LEES VERDER

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon