TNO onderzoeksproject Better Together – Empowering citizen collectives

Burgers spelen een cruciale rol bij het realiseren van maatschappelijke transities op het gebied van gezondheid, klimaat, energie en duurzaamheid.

Echter, momenteel voelen zij zich maar beperkt betrokken als gelijkwaardige speler. Mede hierdoor is er steeds minder vertrouwen in de overheid. Lokale initiatieven van burgercollectieven, missen vaak borging en opschaling en duurzame samenwerking met lokale spelers. Het ontbreken van duurzame betrokkenheid, participatieve besluitvorming en instrumenten om impact te meten en te leren zijn daar mede de oorzaak van.

Dit leidt tot een urgent maatschappelijk probleem. Want de transities waar we voor staan, komen juist lokaal tot uiting, bij gemeenten en hun inwoners. Hier ligt een kans voor versnelling en doorbraken.

Binnen het project Better Together gaan we evidence-based en praktijkgerichte methoden en instrumenten ontwikkelen om de betrokkenheid van burgercollectieven op buurtniveau te ondersteunen en participatieve beleidsvorming te realiseren. Dit zorgt voor vertrouwen, sociale cohesie en draagvlak voor beleid en besluitvorming bij lokale stakeholders. Vernieuwend aspect van onze aanpak is het systematisch leren van wat wel en niet werkt bij het betrekken van burgers en bij het gezamenlijk werken aan transitiedoelen. Deze kennis kan de (nog op te zetten) nationale Community of Practice gebruiken om op te schalen en direct terug te geven aan burgers en te lobbyen op Europees niveau.

Doelen

We richten ons op:

  • Beter organiseren en empoweren – door empowerment krijgen burgers agency
  • Betere samenwerking tussen beleidsmakers, bedrijven en burgers
  • Daarmee versnellen van de maatschappelijke transities

Aanpak

Het project bestaat uit vier onderzoekslijnen:

  1. Methoden ontwikkelen voor community building en ontwikkeling (WP1)
  2. Instrumentarium ontwikkelen voor participatieve governance en beleidsontwikkeling (WP2)
  3. Tooling opzetten om het collectief leren te faciliteren op basis van datagedreven monitoring en evaluatie (WP3)
  4. Gekoppeld aan leren over collectieven en domeinen heen om efficiënt te kunnen ophalen (WP4)

In 2024 staan de volgende activiteiten gepland:

WP1 – systematische literatuurstudie naar community engagement strategieën, verzamelen van best practices, ontwikkelen en selecteren van community engagement tools en strategieën, ontwikkelen van een community engagement framework en iteratief toetsen en evalueren van de in co-creatie ontwikkelde tools en strategieën bij burgercollectieven.

WP2 – systematische literatuurstudie naar community- en data-gedreven beleidsontwikkeling, verzamelen van best practices, ontwikkelen van instrumentarium voor participatieve governance en beleidsontwikkeling en iteratief toetsen en evalueren van de in co-creatie ontwikkelde tools en strategieën bij beleidsmakers, bedrijven en burgers.

WP3 – Inventarisatie van vereisten, resultaatindicatoren en visualisatietechnieken voor monitoring en evaluatie, inventarisatie van beschikbare databronnen en dataverzameling strategieën; en opzetten van een methode om het collectief leren te faciliteren op basis van datagedreven monitoring en evaluatie.

WP4 – Opstellen van een domeinmodel (Theory of Change) dat de onderlinge samenhang laat zien tussen actoren, contexten en factoren die van invloed kunnen zijn op de korte-, middellange en lange-termijn uitkomsten van de Better Together aanpak; voorbereiden van actieplannen en coördinatie voor samenwerking binnen Living Labs; en opstellen van een evaluatieprotocol en richtlijnen om te kunnen leren van experimenten in Living Labs.

Participanten

Dit project is door de TNO Science Board en Raad van Bestuur goedgekeurd voor een periode van 4 jaar d.m.v. onderzoeksgelden vanuit EZK.

Awpg Lumens is als externe partij betrokken, samen met de gemeenten Leiden, Den Haag, Rotterdam, Zutphen, GGD Hollands Midden, RegioStedendriehoek, VNG, CBS, Univé, Health~Holland, the Pando Network, EUR / Vital Cities and Citizens en Amsterdam Economic Board.

Daarnaast zijn burgercollectieven Buurkracht, Zutphen Energie, EnergieSamen en Iedereen aan Boord / Noordereiland Rotterdam betrokken, en vanuit onze regio Viteylingen, Energiek Leiden en Gouda Bruist.

Resultaten

Op de website https://better-together.dev/ worden alle nieuwe ontwikkelingen in de Better Together coalitie gedeeld. Neem een kijkje voor inspiratie en disseminatie.

Producten

Conference paper: Better Together – Empowering citizen collectives with community learning. Wessel Kraaij, Geiske Bouma, Marloes van der Klauw, Pepijn van Empelen | 24th International Conference on Innovations for Community Services (I4CS), Maastricht, June 12 – 14, 2024.

Samenvatting

Dit Early Research Programme (ERP) richt zich op burgercollectieven die zich bezighouden met het bereiken van een gezonde en duurzame leefomgeving en leefstijl op wijk of buurtniveau en onderzoekt hoe deze collectieven kunnen worden versterkt en opgeschaald.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon