Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord is een breed samenwerkingsverband van gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, inwonersinitiatieven, zorgverzekeraar, Reos, GGD Hollands Midden, LUMC, Hogeschool Leiden en awpg Lumens. De 23 aangesloten partners hebben met elkaar als ambitie gesteld dat in 2030 inwoners ervaren dat beroeps­krachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid zodat inwoners eigen regie kunnen nemen in hun leven en initiatieven in hun wijk kunnen oppakken.

In het Integraal Zorgakkoord is een belangrijke rol voorzien voor regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de transformatie van zorg naar gezondheid. Met de subsidieoproep “Leren transformeren, van zorg naar gezondheid” wil ZonMw regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden hierbij ondersteunen.

UITGELICHT

Nieuwsbericht ZonMw subsidie Leren transformeren goedgekeurd

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord ontvangt een subsidie van €400.000 voor 3 jaar van ZonMw in het kader van het programma ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’. Met proeftuinen in Leiden, Katwijk, Hillegom/Lisse/Teylingen. LEES VERDER

Doelstelling

Dit project heeft tot doel om een transformatie naar een nieuw gezondheidssysteem te realiseren, waarin burgers meer regie krijgen over hun Positieve Gezondheid en steun daarin ervaren van beroepskrachten, medeburgers, mantelzorgers en vrijwilligers.

Aanpak

In drie proeftuinen in Leiden, Katwijk, Hillegom/Lisse/Teylingen gaan we experimenteren met het verplaatsen, voorkomen en/of vervangen van zorg. Het doel is om gezonde buurten en wijken te creëren samen met inwoners en lokale partners.

  • In Merenwijk (Leiden) wordt een BuurtOntmoetingsPlek (BOP) voor en door ouderen ontwikkeld. Hierin wordt laagdrempelige toegang tot ondersteuning op verschillende levensgebieden geboden. De BOP is in nabijheid van 50 plus sociale woningbouwflats voor ouderen, waar Thuisplusflats worden gerealiseerd. In deze seniorvriendelijke wijk wordt de zelfredzaamheid van ouderen verhoogd en het beroep op complexere ondersteuning en huisartsenzorg voorkomen.
  • In HLT willen we gezonde wijken creëren met creatieve interventies op gebied van primire, secundaire en tertiaire preventie en verplaatsen van en inzetten op digitale/hybride zorg zodat de buurt als geheel gezond blijft en er vitale veerkrachtige wijken ontstaan en aangesloten wordt op behoeftes van diverse subdoelgroepen.
  • In Katwijk gaan we aan slag met mantelzorgers omdat zij de (enige) steunpilaar zijn van kwetsbare burgers die veel zorg en ondersteuning nodig hebben en te laat in beeld komen. Door inzet op mantelzorgondersteuning verplaatsen en stellen we zorg uit. Echter we weten uit onderzoek en praktijk dat veel mantelzorgers overbelast zijn. Daarom zullen we met hen vraaggerichte ondersteuning opbouwen.

Samen leren

In de drie proeftuinen ligt de focus op samen met elkaar leren wat wel en niet werkt. Hiervoor nemen inwoners en betrokken partners ook actief deel aan de Learning Communities die binnen het project worden opgezet. Ook de governance van de Alliantie wordt versterkt via reflectie op onze aanpak en samenwerking tot nu toe, interactieve bestuurdersbijeenkomsten, verbinding met het regioplan en een strategisch plan 2025-2030 dat wordt ontwikkeld. Zo worden er verschillende leerprocessen opgezet om het lerend vermogen van de Alliantie te versterken.

Een actieonderzoeker van de Hogeschool Leiden zal het samen leren en leercyclus op proeftuin en Alliantieniveau ondersteunen en monitoren. In de werkgroep Meten = Weten gaan we met LUMC en Hogeschool Leiden leren hoe effectief we zijn in onze activiteiten. Vanuit andere partners zoals TNO, Verwey-Jonker bekijken we wat duurzaam werkt en met welke impact.

Samen met 10 andere regionale samenwerkingsverbanden die ook ZonMw subsidie hebben ontvangen vanuit de call “Leren transformeren, van zorg naar gezondheid”, worden we onderdeel van een landelijk netwerk van initiatieven en betrokken landelijke organisaties.

Participanten

Hoofdaanvrager en projectleider: Ellen van Steekelenburg, GGD Hollands Midden.

Medeaanvragers:

  • Trekkers van de Alliantie en progammateam: Cinthya de Vaal (Reos), Lotte Coenen (GGD HM)
  • Verbinding en advies: Lotte Venhuizen (Zorg en Zekerheid), Jacqueline Wallaart (Rijn en Duin), Evelyn Kessels (Samen Gezond Zoeterwoude), Maria Groenewegen (Ouderenberaad ZHN), Wilma Roerade (Marente).

  • Onderzoek en learning communities: Suzan van der Pas en Christiane de Lange (Hogeschool Leiden | Werkplaats Sociaal Domein), Jessica Kiefte (LUMC PHEG), Margreet Adam (Hogeschool Leiden), Addi van Bergen (awpg Lumens)
  • Proeftuin Katwijk: Jacqueline Smak Gregoor (Gemeente Katwijk), Margreet Adam (Welzijnskwartier, tot 1 september), Sanne Te Stroete (Kwadraad), Dineke Grutter (DSV Leven), Laura Methorst (lokale procesondersteuner)
  • Proeftuin HLT: Mathijs Gerards (Gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen), Nancy Baghdadi (Welzijn Teylingen), Jolanda van Honk (Marente), Nathalie Vermeegen (Welzijn Teylingen), Yvonne Haneman (lokale procesondersteuner)
  • Proeftuin Merenwijk Leiden: Loraine Scipio (gemeente Leiden), Judith Bierens (Merenwijk), Sheila Neijman (Libertas Leiden), Alice van Leur (Activite), Edith Middelkoop (lokale procesondersteuner)

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door

Samenvatting

De Alliantie Positieve Gezondheid ZHN is een domeinoverstijgende netwerkorganisatie met 23 deelnemende zorg- en welzijnsorganisaties, gemeenten en onderwijsinstellingen, die de regio Zuid-Holland Noord in 2030 één van de meest Positief Gezonde regio’s van NL willen maken. In dit project willen we verder bouwen aan burgerparticipatie en breder en dieper leren. In drie proeftuinen, in Leiden, Katwijk en Hillegom Lisse Teylingen (HLT), nemen burgers en partners actief deel aan Learning Communities om innovatieve wonen-zorg-welzijnsarrangementen te creëren die de zorg verlicht of verschuift. De proeftuinen zullen elk andere subdoelgroepen benaderen zoals kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Geïnspireerd door hun leefwereld, creëren we samen met burgers passende duurzame oplossingen voor het individu, voor het collectief in de wijk en voor de Alliantie. De diverse gezondheidsverschillen vragen om een integrale aanpak, waardoor ook woningcorporaties en commerciële partijen deelnemen.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon