Voorbereiding Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord

De Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord is een breed samenwerkingsverband van gemeenten, welzijns- en zorgorganisaties, inwonersinitiatieven, zorgverzekeraar, Reos, GGD Hollands Midden, LUMC, Hogeschool Leiden en awpg Lumens. De 24 aangesloten partners hebben met elkaar als ambitie gesteld dat in 2030 inwoners ervaren dat beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid zodat inwoners eigen regie kunnen nemen in hun leven en initiatieven in hun wijk kunnen oppakken.

In het Integraal Zorgakkoord is een belangrijke rol voorzien voor regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden in de transformatie van zorg naar gezondheid. Uit een verkenning van ZonMw blijkt echter dat domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden aanvullende expertise en ondersteuning nodig hebben in de stappen naar passende zorg en ondersteuning. Met de Subidieoproep “Leren transformeren, van zorg naar gezondheid” wil ZonMw regionale domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden hierbij ondersteunen.

Ter voorbereiding op de subsidieoproep heeft de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN een ZonMw Voorbereidingssubsidie aangevraagd. Deze subsidie kan worden ingezet voor het volgen van workshops over de 6 bouwstenen van transformatie, het delen van de opgedane kennis binnen het eigen samenwerkingsverband en  het inzetten van deze kennis bij het schrijven van een subsidieaanvraag voor de oproep ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’.

Doelstelling

Doelstelling die we willen bereiken met deze subsidie in deze fase is:

 1. opdoen van kennis en inspiratie over relevante bouwstenen van transformatie, door deelname aan de aangeboden workshops mogelijk te maken, met afvaardiging vanuit onze partners van de Alliantie.
 2. het delen van deze en andere kennis over transformatie binnen ons samenwerkingsverband en daarmee draagvlak creëren bij de partners van de Alliantie om gerichte tussentijdse resultaten te benoemen om de transformatie te realiseren.
 3. voorbereidingsactiviteiten gericht op subsidieronde “Leren transformeren, van zorg naar gezondheid”, waaronder het expliciet betrekken van inwoners hierbij middels ook bijbehorende vergoeding.

Aanpak

 1. De eerste stap is om helderheid te krijgen over de relatie tussen de regioplannen en de transformatie die we beogen met de Alliantie. Inzet is om gezamenlijk een manier te vinden om elkaar in de regio ZHN te versterken.
 2. De tweede stap is draagvlak te creëren bij de partners om gerichte tussentijdse resultaten te benoemen en mee te doen met de ZonMw subsidieronde “Leren transformeren, van zorg naar gezondheid”.
 3. De derde stap is kennis opdoen middels deelname aan de workshops door afvaardiging vanuit onze partners en het delen van deze en andere kennis over transformatie binnen het samenwerkingsverband.
 4. De vierde stap is het voorbereiden van activiteiten gericht op de nog open te stellen subsidieronderonde “Leren transformeren, van zorg naar gezondheid”, waaronder het expliciet betrekken van inwoners hierbij middels ook bijbehorende vergoeding.

Participanten

Hoofdaanvrager: Ellen van Steekelenburg, GGD Hollands Midden
Mede aanvragers

 • Eva van Steenbergen, REOS
 • Suzan van der Pas, Hogeschool Leiden
 • Addi van Bergen, awpg Lumens

Voor dit project is een ZonMw Voorbereidingssubsidie voor domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden ontvangen.

Resultaten

Vanuit de Alliantie Positieve Gezondheid zijn 5 workshops gevolgd over de volgende bouwstenen van transformatie:

 • Monitoring en kennis- en datagedreven werken;
 • Differentiëren op (sub)populaties;
 • Organisatie- en governancevraagstukken;
 • Samenwerking met burgers;
 • Lerend vermogen.

Kennis uit workshops is gedeeld in een sessie met partners en inwoners(initiatieven) met terugkoppeling uit de gevolgde workshops op drie vragen: 1. Wat heeft je getriggerd, 2. wat heb je geleerd en 3. wat is relevant/bruikbaar/noodzakelijk voor een eventuele aanvraag.

Daarna zijn nog drie sessies met partners en inwoners(initiatieven) georganiseerd om met die kennis de aanvraag uit te werken. Tot slot hebben we in de vier sessies naar de uiteindelijke aanvraag toe gewerkt met de zogenaamde gangmakers van de Alliantie. De bestuurders zijn 23 januari 2024 op hun verzoek bijgepraat.

We hebben een externe schrijver kunnen inzetten voor de aanvraag ‘Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord. Met haar hulp en die van de aangesloten partners konden we 4 december 2023 een uitgewerkte aanvraag, concept samenwerkingsovereenkomst en begroting indienen bij ZonMw.

Producten

Het proces van workshops tot en met aanvraag is gedeeld in een artikel in de nieuwsbrief van awpg Lumens: ZonMw voorbereidingssubsidie voor Leren Transformeren goedgekeurd – AWPG NZH

Er is een subsidieaanvraag ingediend getiteld “Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid NZH”, die door ZonMw gehonoreerd is: Aanvraag ZonMw subsidie Leren transformeren goedgekeurd.

Samenvatting

Met de Alliantie Positieve Gezondheid ZHN willen we verder bouwen richting onze ambitie in 2030. De 23 aangesloten partners hebben met elkaar als ambitie gesteld: In 2030 ervaren inwoners dat beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid zodat inwoners eigen regie kunnen nemen in hun leven en initiatieven in hun wijk kunnen oppakken.

Met de aangeboden workshops over zes bouwstenen van transformatie hebben we onze aanpak tot nu toe kunnen verrijken. De opbrengst van de workshops is gedeeld met de partners en meegenomen in de ZonMw aanvraag “Verder bouwen met de Alliantie PG ZHN”. Een artikel over de aanvraag is verschenen in de nieuwsbrief van awpg Lumens. De aanvraag is tot stand gekomen dankzij de inzet van een ervaren, externe schrijver samen met de trekkers en de partners van de Alliantie.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon