Infectieziektebestrijding

Het programma infectieziektebestrijding binnen de awpg Lumens heeft als ambitie het verbeteren en innoveren van de infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid door middel van domeinoverstijgend praktijkgericht academisch onderzoek en kennisdeling. Dit draagt bij aan het vergroten van de best beschikbare evidence waarop het werk in de dagelijkse praktijk gebaseerd is en creëert meer handelingsperspectief voor de praktijk en/of het beleid van infectieziektebestrijding.

Binnen de pijler zijn 5 domeinen waarop onderzoek gedaan wordt: kwetsbare groepen, de organisatie van infectieziektebestrijding, pathogene micro-organismen, reizigers en urgente vraagstukken.

AWPG Lumens is onderdeel van het landelijk consortium Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid Infectieziekten (CAPI). Namens de infectieziektebestrijding pijler van Lumens is dr. Diane de Zwart-Slats betrokken bij CAPI als programmaleider, en dr. Anja van der Schoor als programmacoördinator. Voor meer informatie over het consortium, kijk op www.capi-consortium.nl.

Kwetsbare groepen

Organisatie infectieziektebestrijding

Pathogene micro-organismen

Reizigers

Urgente vraagstukken

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon