Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie

Nederland gezonder maken en gezondheids­verschillen verkleinen vraagt om investeren in preventie. Lokale en regionale partijen vanuit zorg en gemeenten moeten daarvoor samen­werken. Kennis vanuit wetenschap en praktijk is daarbij onmisbaar. Gemeenten zullen steeds vaker een beroep doen op GGD’en vanwege hun kennis- en adviesrol rondom preventie en gezondheidsbevordering.

Samen met de andere Academische Werkplaatsen Publieke Gezond­heid werkt awpg Lumens aan een kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Hiervoor heeft ZonMw een subsidie verstrekt uit het ZonMw Preventieprogramma 2019-2022 Actualiteitenbudget.

Doelstelling

Doel van dit project is het versterken van de kennis- en adviesrol van GGD’en via een leernetwerk, gericht op vier interventies:

  • gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  • ketenaanpak overgewicht kinderen
  • valpreventie bij ouderen
  • Welzijn op Recept

Naast de subsidie voor versterking van de kennisinfrastructuur heeft ZonMw ook subsidies verstrekt aan 23 GGD’en voor het stimuleren, monitoren en evalueren van de vier genoemde interventies. Deze GGD’en – waaronder ook GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden – nemen deel aan het overkoepelend leernetwerk.

De inzichten die met dit leernetwerk worden opgedaan zijn de basis voor (1) een voorstel om het leernetwerk te borgen en breder te implementeren en (2) overeenstemming tussen kennispartners over benodigde randvoorwaarden om kennis over gezondheidsbevordering en preventie beter te ontwikkelen, toe te passen en te verspreiden (kennisinfrastructuur).

Aanpak

De invulling van het project is opgedeeld in drie werkpakketten:

  • Werkpakket 1: Het inrichten van het leernetwerk gericht op de 4 bovengenoemde interventies.

Drie leeronderwerpen staan centraal. Dat zijn het implementeren van ketenaanpakken, de rol van de GGD en samenwerking met partners binnen de ketenaanpak en binnen de regio.

  • Werkpakket 2: Borging van het leernetwerk

In welke vorm en via welke weg kan de in werkpakket 1 opgedane kennis worden gedeeld met GGD-professionals, nu en in de toekomst?

  • Werkpakket 3: Voorstel voor een kennisakkoord

Er wordt samen met landelijke en regionale kennisinstellingen gekeken hoe een goede kennisinfrastructuur kan worden bereikt.

Participanten

Dit is een gezamenlijk project van 10 AWPG-en waaronder awpg Lumens, met RIVM, GGD GHOR Nederland en VNG.

  • Hoofdaanvrager is GGD Gelderland-Zuid | AWPG AMPHI, prof. dr. Gerdine Fransen.
  • AWPG AMPHI (prof. dr.Gerdine Fransen), APWG Limburg (dr. Mandy Leurs) en AWPG Brabant (prof. dr. Ien van de Goor) zijn de trekkers van de werkpakketten.
  • Tamara van Waardenburg is projectcoördinator Versterking kennisinfrastructuur.

Voor dit project is ZonMw subsidie ontvangen (projectnummer 5510746) .

Resultaten

Volgen tzt.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon