Jeugdgezondheidszorg

 
Lopend2024

De jeugdarts in the lead in de zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen

Onderzoek naar (preventieve) zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen is zeer relevant voor de praktijk van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) vanwege de unieke gezondheidszorgbehoeften en uitdagingen waarmee deze bevolkingsgroep wordt geconfronteerd. Deze kinderen ervaren vaak lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen als gevolg van hun ontheemding, blootstelling aan trauma en beperkte toegang tot gezondheidszorg. Ook blijkt dat fysieke en psychosociale problemen vaak niet of ... Lees meer

Lopend2021

Voorkomen van onbedoelde zwangerschap op het VSO en MBO in regio Hollands Midden Fase 2

In Hollands Midden is behoefte is aan meer structurele samenwerking en een integrale aanpak ter voorkoming van onbedoelde zwangerschap. Deze behoefte kwam duidelijk naar voren bij de startbijeenkomsten Kansrijke Start in Leiden (dec 2019) en Alphen aan den Rijn (jan 2020). Dit project richt zich op het voorkomen van onbedoelde zwangerschap bij  VSO leerlingen en MBO (niveau 1 en 2) ... Lees meer

Afgerond2020

Voorkomen van onbedoelde zwangerschap op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden Fase 1

In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong (13-25 jaar). Het risico op onbedoelde zwangerschap onder jongeren is relatief hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Met name laagopgeleide jongeren en jongeren met een migratieachtergrond vormen een risicogroep. Scholen op het VSO en MBO (niveau 1 en 2) zijn logische vindplaats voor deze kwetsbare jongeren. ... Lees meer

Afgerond2016

Welke factoren zijn gerelateerd aan geven van borstvoeding?

De Jeugdgezondheidszorg bezoekt vrijwel alle ouders van pasgeborenen in de regio Hollands Midden (HM) ongeveer twee weken na de geboorte van de baby. Tijdens dit uitgebreide huisbezoek wordt onder andere de gezinssituatie, het verloop van de zwangerschap en bevalling en gegeven voeding aan de baby in de eerste paar weken geïnventariseerd. Begeleiding ouders bij keuze borstvoeding Op groepsniveau leveren de ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2014

Operationaliseren van indicatoren voor 1 Gezin 1 Plan (1G1P)

Binnen de Academische Werkplaats Jeugd NZH vindt op dit moment de uitvoering plaats van het onderzoek ‘Samen optreden, 1 gezin, 1 plan: onderzoek naar de verbetering van zorgcoördinatie’. Voor de uitvoering van zorgcoördinatie bij multiprobleemgezinnen zijn afspraken gemaakt tussen overheden en instellingen. In Den Haag gebruiken de CJG’s de methodiek CJG gezinsbegeleiding (herontwerp in 2011) om de zorgcoördinatie te realiseren. ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Monitoring werkwijze Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ)

In de Academische werkplaats Samen voor de Jeugd Noordelijk Zuid-Holland is een nieuwe methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek) ontwikkeld om in dialoog met ouders en/of jongeren de sterke kanten en de zorgbehoeften systematisch en op motiverende wijze in kaart te brengen. De GIZ-methodiek biedt ouders of jongeren en professionals een gezamenlijk besliskader voor passende ondersteuning of hulp. Uit vele ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Zien en gezien worden

Binnen de doelstelling van de publieke gezondheidszorg past het bieden van effectieve zorg voor jeugdigen gericht op gelijke kansen en het ontwikkelen van een goed burgerschap. Als onderdeel van die preventieve jeugdgezondheidszorg is het belangrijk dat lichamelijke visuele afwijkingen tijdig worden gesignaleerd en kinderen zonodig worden verwezen. Het beperken van onnodige extra consulten draagt bij aan een efficiënt zorgsysteem. Het ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Op 1 januari 2014 fuseren de huidige gemeenten Boskoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn tot de nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn. Bij de harmonisatie van het VVE-beleid bleek dat de wijze van indicatiestelling en verwijzing in de drie huidige gemeenten van elkaar verschillen. De nieuwe gemeente Alphen aan den Rijn streeft samen met JGZ van GGD Hollands Midden ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Evaluatie van CenteringPregnancy The road to an integrated CenteringPregnancy, an effect evaluation

Sterfte rondom zwangerschap en geboorte is relatief hoog in Nederland in vergelijking met andere Europese landen. In de Verenigde Staten is een ‘zorg-op-maat’-model ontwikkeld en positief geëvalueerd: CenteringPregnancy. CenteringPregnancy bestaat uit verloskundige groepsconsulten gericht op gezondheidsonderzoek, voorlichting/ontwikkeling vaardigheden en ondersteuning. Dit zorgmodel is aangepast voor Nederland. In plaats van de huidige korte één op één controles tijdens de zwangerschap, wordt ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2009

Het Ganesh onderzoek

Diabetes type 2 en hart- en vaatziekten komen bij Hindoestanen (mensen van oorspronkelijk Zuid-Aziatische afkomst) veel vaker voor dan bij andere etnische groepen. Dit komt doordat Hindoestanen een slankere lichaamsbouw met een grotere vetmassa en een kleinere spiermassa hebben dan andere etnische groepen. De algemene BMI-grenswaarden zijn daarom voor hen niet van toepassing: voor volwassen Hindoestanen zijn de BMI-afkappunten (om ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Bereik van moeilijk bereikbare groepen door het CJG Den Haag

Het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) beoogt een centraal punt te zijn voor vragen en (coördinatie van) hulp voor alle ouders en jongeren. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat niet alle groepen even effectief worden bereikt door het CJG. Vrijwillige intermediairen uit deze moeilijk bereikbare (migranten)groepen zouden de kloof tussen gezin en hulpverlening kunnen overbruggen. Het doel van dit onderzoeksproject ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Evaluatie werkwijze CJG-gezinsbegeleiding binnen Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg

CJG-gezinsbegeleiding houdt in dat er hulpverlening en zorgcoördinatie in één wordt geleverd aan gezinnen waar hulpvragen zijn op meerdere leefdomeinen. Zorgcoördinatie is daarbij een (reguliere) taak van een gezinsbegeleider. Het uitgangspunt voor de werkwijze is de ‘wrap around care’-methodiek. Binnen de Proeftuin wordt geprobeerd de schotten tussen samenwerkende organisaties binnen het CJG te slechten. Dit gebeurt door in de hulpverlening ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Aanbod relatie-ondersteuning en preventie van scheidingsgerelateerde problematiek bij kinderen

Naar schatting zijn ieder jaar 70.000 kinderen betrokken bij de scheiding van hun ouders (Spruijt &amp[puntkomma] Kormos, 2010). Voor zowel de ouders en kinderen kan scheiding leiden tot tijdelijke ontwrichting van hun dagelijkse leven of tot (geweld)escalaties. In de handreiking ‘Scheiding en zorg voor de kinderen’ (2010) wordt beschreven hoe men binnen een gemeente kan komen tot een goed ondersteuningsaanbod ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2010

Signaleren in de JGZ

Signaleren in de JGZ: ontwikkeling en bruikbaarheid van een standaard signaleringslijst ten behoeve van het PGO 5-6 en 10-11 jarigen. In de JGZ is het gebruikelijk, dat ouders en/of het kind zelf voorafgaand aan het Preventief Gezondheidsonderzoek (PGO) een vragenlijst invullen. Deze vragenlijst, ook wel signaleringslijst genoemd, is gericht op verschillende gezondheidsproblemen en risicofactoren. Elke JGZ-organisatie heeft zelf een signaleringslijst ... Lees meer

LEES VERDER

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon