Voorkomen van onbedoelde zwangerschap op het VSO en MBO in de regio Hollands Midden Fase 1

In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong (13-25 jaar). Het risico op onbedoelde zwangerschap onder jongeren is relatief hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Met name laagopgeleide jongeren en jongeren met een migratieachtergrond vormen een risicogroep.

Scholen op het VSO en MBO (niveau 1 en 2) zijn logische vindplaats voor deze kwetsbare jongeren. Op het MBO gebruikt 14% van de seksueel actieve vrouwelijke leerlingen geen anticonceptie en gebruikt 63% van de leerlingen met een losse partner niet altijd een condoom. Op deze scholen vinden er verschillende initiatieven plaats, maar dit is ad hoc, weinig integraal en voornamelijk gericht op educatie.

Op 4 december 2019 was in Leiden de regionale startbijeenkomst Gezonde Kansrijke Start. Daar bleek de noodzaak voor en behoefte aan een integrale aanpak ter preventie van onbedoelde zwangerschap bij hoog risicogroepen, specifiek leerlingen op het VSO en MBO (niveaus 1 en 2).

Het doel van dit project is om bij te dragen aan de preventie van onbedoelde zwangerschap in de regio Hollands Midden, door middel van lokale samenwerking en een integrale aanpak voor het VSO en MBO (niveau 1 en 2).

Fase 1 richt zich op het vormen van een breed samenwerkingsverband, het gezamenlijk formuleren van een plan ter verbetering van de lokale praktijk en het indienen van een ZonMw subsidieaanvraag voor het uitvoeren van dit plan (fase 2).

Fase 2 richt zich op de uitvoering van het plan. Een praktijkgericht onderzoek maakt hier onderdeel van uit.

Aanpak

Er wordt een telefonische behoeftepeiling uitgevoerd onder de deelnemers van het voorgenomen samenwerkingsverband. Wensen, behoeften en ideeën worden in kaart gebracht aan de hand van de volgende vragen:

 • Op scholen, in de zorg en bij gemeenten bestaan er initiatieven en beleid op gebied van seksualiteit en onbedoelde zwangerschap.
  • Wat kan er beter?
  • Waar heb je in de praktijk last van?
  • Waar ben je mee geholpen? Denk aan de 4 pijlers.

Voor de uitwerking van de aanvraag zal een ‘denktank’ van VSO/MBO-leerlingen en docenten worden opgericht; zij adviseren bij de uitwerking en uitvoering van het project, om aansluiting bij hun wensen en behoeften te optimaliseren. Deze input wordt gebruikt voor de uitwerking van de aanvraag voor fase 2.

Participanten

Het samenwerkingsverband wordt gecoördineerd door Reos (regionaal adviesbureau in zorg en sociaal domein) en bestaat uit:

 1. Gemeenten: Leiden, Alphen aan de Rijn
 2. Praktijk en uitvoeringsorganisaties: VSO’s Het Waterland, Resonans Speciaal Onderwijs, MBO Rijnland, coöperatie Verloskundigen Leiden en Omstreken (LEO) en GGD Hollands Midden en JGZ
 3. Onderzoek: TNO
 4. Bestaande samenwerkingsverbanden uit het sociaal domein en geboortezorg: de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid en de lokale coalitie Kansrijke start; zij adviseren bij de integrale aanpak en zorgen voor aansluiting bij andere activiteiten in de regio
 5. Interventie eigenaren: Stichting Centering Healthcare (Nietofwelzwanger) en Soa Aids Nederland (Lang Leve de Liefde)

Resultaten

In fase 1 is een breed samenwerkingsverband gevormd, een behoeftepeiling gedaan en een ZonMw subsidieaanvraag voor het uitvoeren van het plan ingediend en goedgekeurd. Hierdoor kan fase 2 worden gerealiseerd. N.a.v. de behoeftepeiling is de volgende uitdagingenboom opgesteld: width=

Hier is een actieboom van gemaakt en met de deelnemers aan het samenwerkingsverband is aan de hand hiervan de prioritering voor fase 2 bepaald.

Producten

Opgeleverde producten van fase 1:

 • Samenwerkingsovereenkomst
 • ZonMw subsidieaanvraag voor fase 2

Samenvatting

In de regio Hollands Midden is behoefte aan een integrale aanpak ter preventie van onbedoelde zwangerschap bij hoog risicogroepen, specifiek leerlingen op het VSO en MBO (niveaus 1 en 2).

Het doel van dit project is om bij te dragen aan de preventie van onbedoelde zwangerschap in de regio Hollands Midden, door middel van lokale samenwerking, een integrale aanpak voor het VSO en MBO (niveau 1 en 2) en het ontwikkelen van kennis en inzicht in de omvang van de problematiek, bijdragen aan het voorkomen van onbedoelde zwangerschap, verbetering van de integrale aanpak en aansluiting van de wensen van de einddoelgroep, en borging daarvan in het VSO en MBO.

In fase 1 is gewerkt aan de vorming van een breed samenwerkingsverband, het formuleren van een plan ter verbetering van de lokale praktijk en het indienen van een ZonMw subsidieaanvraag voor het uitvoeren van dit plan (fase 2).

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon