Evaluatie werkwijze CJG-gezinsbegeleiding binnen Proeftuin CJG Leidschenveen/Ypenburg

CJG-gezinsbegeleiding houdt in dat er hulpverlening en zorgcoördinatie in één wordt geleverd aan gezinnen waar hulpvragen zijn op meerdere leefdomeinen. Zorgcoördinatie is daarbij een (reguliere) taak van een gezinsbegeleider. Het uitgangspunt voor de werkwijze is de ‘wrap around care’-methodiek.

Binnen de Proeftuin wordt geprobeerd de schotten tussen samenwerkende organisaties binnen het CJG te slechten. Dit gebeurt door in de hulpverlening aan gezinnen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen te werken vanuit één integraal team. Dit team organiseert zowel de benodigde hulpverlening als de daarbij behorende zorgcoördinatie via één en dezelfde functionaris, de gezinsbegeleider.

De gemeente Den Haag wil de werkwijze CJG-gezinsbegeleiding van de Proeftuin in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Leidschenveen/Ypenburg evalueren. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kan de werkwijze worden doorontwikkeld tot een overdraagbare methodiek voor de andere Centra voor Jeugd en Gezin in Den Haag.

Enkele van de praktijkinstellingen uit de Proeftuin zijn ook participant in de academische werkplaats jeugd NZH, zoals Jeugdformaat, De Jutters, Jong Florence, GGD Haaglanden en Bureau Jeugdzorg Haaglanden.

Vraagstelling

 1. In hoeverre komt de praktijk van gezinsbegeleiding overeen met de beschreven methodiek (uit het projectplan)?
 2. In hoeverre zijn de afwijkingen van het projectplan wenselijk en in hoeverre is het wenselijk en haalbaar om dat onderdeel van de methodiek alsnog te realiseren volgens de teamleden?
 3. Welke elementen moeten aan de methodiek worden toegevoegd volgens de teamleden?
 4. Welke aanbevelingen kunnen vanuit het onderzoek worden gedaan met betrekking tot de methodiek?

Aanpak

De betrokken hulpverleners in de Proeftuin zijn in interviews bevraagd over het werkproces en hun methodisch handelen. Hierbij zijn de taken en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de samenwerking in kaart gebracht.

Participanten

 • TNO, Noortje Pannebakker, contactpersoon
 • TNO, Paul Kocken
 • TNO, A. Broerse
 • Gemeente Den Haag
 • CJG Leidschenveen/Ypenburg

Resultaten

In het onderzoeksrapport zijn de volgende resultaten gepresenteerd:

 • een beschrijving van de huidige methodiek in de vorm van een flow chart;
 • een beknopte beschrijving van de methodiek in tekstvorm
 • een beknopt verslag van de afwijkingen tussen originele methodiek en de werkpraktijk en aanbevelingen voor verbeterpunten
 • een beknopt verslag van alle interviews met de teamleden van CJG gezinsbegeleiding

Vervolg
Het rapport is door de gemeente Den Haag goed ontvangen. De aanbevelingen zijn overgenomen door de hulpverleners die met de methodiek werken en op hoofdlijnen gecommuniceerd naar de gemeenteraad.

De CJG gezinsbegeleiding wordt binnenkort ook over andere Centra voor Jeugd en Gezin uitgerold. De Haagse Hogeschool, kernpartner van de AWP-Jeugd, verzorgt in deze CJG’s een training voor hulpverleners die met de methodiek gaan werken. Voor meer informatie over deze training, neem contact op met Marion van de Sande, Haagse Hogeschool.

Producten

Methodiek CJG gezinsbegeleiding ‘Samen doen wat nodig is’
N. Pannebakker, A. Broerse, P.L. Kocken, 2012.

Samenvatting

CJG-gezinsbegeleiding houdt in dat hulpverlening en zorgcoördinatie in één wordt geleverd aan gezinnen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen. Binnen de Proeftuin wordt meer samenwerking in de zorg aangemoedigd door in de hulpverlening aan gezinnen met hulpvragen op meerdere leefdomeinen te werken vanuit één integraal team. Dit team organiseert de benodigde hulpverlening en zorgcoördinatie via de gezinsbegeleider. Doel van dit onderzoek is de werkwijze CJG-gezinsbegeleiding van de Proeftuin in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Leidschenveen/Ypenburg te evalueren. Op basis van de uitkomsten kan de werkwijze worden doorontwikkeld tot een overdraagbare methodiek. De betrokken hulpverleners zijn in interviews bevraagd over het werkproces en hun methodisch handelen. Hierbij zijn de taken en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de samenwerking in kaart gebracht. De aanbevelingen zijn overgenomen door de hulpverleners die met de methodiek werken en op hoofdlijnen gecommuniceerd naar de gemeenteraad. De CJG gezinsbegeleiding wordt binnenkort ook bij andere CJG’s toegepast.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon