De jeugdarts in the lead in de zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen

Onderzoek naar (preventieve) zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen is zeer relevant voor de praktijk van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) vanwege de unieke gezondheidszorgbehoeften en uitdagingen waarmee deze bevolkingsgroep wordt geconfronteerd. Deze kinderen ervaren vaak lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen als gevolg van hun ontheemding, blootstelling aan trauma en beperkte toegang tot gezondheidszorg. Ook blijkt dat fysieke en psychosociale problemen vaak niet of niet tijdig genoeg gesignaleerd worden.

Door onderzoek op dit gebied te doen, kunnen JGZ-professionals waardevolle inzichten verwerven in de specifieke gezondheidsrisico’s, barrières en culturele overwegingen die gepaard gaan met de zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen. Het project probeert de detectie en behandeling van gezondheidsproblemen bij vluchtelingenkinderen in de JGZ te optimaliseren door de bestaande nationale richtlijnen en toolkits in de JGZ te verbeteren en te implementeren. Bovendien wil het project, door de samenwerking tussen verschillende zorgverleners te verbeteren, de algehele zorg en ondersteuning verbeteren voor vluchtelingenkinderen en hun ouders, niet alleen in Den Haag en Leiden, maar ook in andere Nederlandse regio’s met soortgelijke uitdagingen.

Vraagstelling

Doelstellingen van dit project:

 1. Het beoordelen van de huidige staat van (preventieve) zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen in Den Haag en Leiden.
 2. Het beoordelen van de prevalentie van lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen en de bijbehorende zorgtrajecten voor vluchtelingen- en statushouderskinderen in Den Haag en Leiden.
 3. Vaststellen in hoeverre de gezondheidszorg voor vluchtelingenkinderen kan worden verbeterd door de bestaande middelen en richtlijnen te implementeren.
 4. Het verbeteren van de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en andere professionals die betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van vluchtelingen- en statushouderskinderen en hun ouders.

Aanpak

Het onderzoek zal uit drie fases bestaan:

 1. Een observationeel onderzoek om de huidige gezondheidstoestand en gezondheidszorgtrajecten voor vluchtelingen- en statushouderskinderen te beoordelen.
 2. Een uitgebreide behoefteanalyse onder vluchtelingen- en statushouderskinderen, hun families en JGZ-professionals.
 3. Het ontwikkelen en implementeren van onder meer een aangepaste aanpak gebaseerd op eerder bestaande handboeken en instrumenten voor de detectie van geestelijke en lichamelijke gezondheidsproblemen en preventieve zorg binnen de JGZ.

Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een jeugdarts in opleiding tot onderzoeker (AIOTO) onder begeleiding van senior onderzoekers met ervaring in de epidemiologie, medische antropologie en implementatiewetenschappen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de regio Den Haag en Leiden ingebed in de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid – awpg Lumens (met GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden) en de Health Campus Den Haag, een samenwerking tussen de afdeling Publieke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van het LUMC en regionale zorgorganisaties, waaronder de gemeentelijke gezondheidsdiensten, huisartsen en ziekenhuizen.

Participanten

Hoofdaanvrager: prof. dr. Jessica Kiefte – de Jong. 

 Projectgroep 

 • LUMC
  • Jessica Kiefte – de Jong 
  • Janneke Muyselaar – Jellema
  • Matty Crone
  • Kirsten Langeveld
  • Mirte Boelens 
 • GGD Hollands Midden: Petra de Jong
 • awpg Lumens: Addi van Bergen 

Dit project ontvangt subsidie van ZonMw programma Huisartsengeneeskunde en Ouderengeneeskunde, subsidieronde Promotieonderzoek arts maatschappij en gezondheid ronde 2023.

Resultaten

Volgen tzt.

Samenvatting

Vluchtelingen- en statushouderskinderen hebben een verhoogd risico op fysieke en mentale gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door nadelige gebeurtenissen en gebrek aan zorg. Onderzoek toont aan dat fysieke en psychosociale problemen vaak niet of niet tijdig genoeg gesignaleerd worden.

Het doel van dit project is om te onderzoeken hoe vanuit de JGZ de zorg voor vluchtelingenkinderen en statushouderskinderen verbeterd kan worden, en hoe de afstemming tussen andere professionals verder bevorderd kan worden.

Er zal hiervoor een observatiestudie onder deze doelgroep worden uitgevoerd om te onderzoeken of deze kinderen in de regio Den Haag en Leiden in beeld zijn en hoe de huidige zorgpraktijk vanuit de JGZ en daarbuiten wordt uitgevoerd voor deze populatie. Op basis van deze inzichten en in combinatie met kwalitatief onderzoek onder betrokken professionals zal een aangepaste werkwijze worden ontwikkeld die vervolgens zal worden geïmplementeerd en geëvalueerd.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon