Creatief Leven Goed Beschreven en Goed Onderbouwd

De cursus Creatief Leven is door Movisie als ‘beloftevol’ aangemerkt in de rapportage ‘Wat werkt tegen eenzaamheid’ (2020).

Chronische eenzaamheid kan tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten leiden. In veel gemeenten wordt eenzaamheid herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar toch worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken.

Door beloftevolle interventies tegen eenzaamheid goed te beschrijven, theoretisch te onderbouwen en overdraagbaar te maken krijgen beleidsmakers en zorg- en hulpverleners de mogelijkheden in handen om eenzaamheid effectief tegen te gaan.

Het doel van dit project is om de beloftevolle eenzaamheidsinterventie Creatief Leven goed te beschrijven. Een goede beschrijving vergemakkelijkt de overdraagbaarheid van de interventie. In de beschrijving komen bovendien zowel de onderbouwing als de effectiviteit van de interventie aan de orde.

Vraagstelling

 • Welke onderdelen van de cursus Creatief Leven zijn effectief tegen eenzaamheid en waarom?

Aanpak

Het project omvat de volgende activiteiten:

 • Het maken van een goed handboek dat geschikt is voor de interventie-uitvoerders, goed beschreven en onderbouwd.
 • Het uitvoeren van de interventie om samen met de doelgroep te ervaren of deze overeenkomt met hun wensen.
 • Een accurate procesevaluatie maken zoals vereist is voor het niveau ‘Goed beschreven en goed onderbouwd’ van een Creatief Leven interventie die in de looptijd van dit project wordt uitgevoerd.

Resultaten

De cursus Creatief Leven is opgenomen in de databank sociale interventies en in de databanken verenigd in het Samenwerkingsverband erkende interventies (SEI) op het niveau Goed onderbouwd/Effectief.

 • Er is een handboek geschreven dat voldoet aan de inclusiecriteria voor het erkenningstraject van de databank Effectieve sociale interventies.
 • De resultaten van eerdere procesevaluaties zijn geanalyseerd en verwerkt in een rapportage. Hiermee konden de vragen die zijn beschreven in het informatieblad van de databank ‘Effectieve sociale interventies’ beantwoord worden.
 • Een plan van aanpak voor duurzame verankering, is opgesteld waarin vervat de beschikbaarstelling van materiaal en kennis voor het werkveld; een marketingcampagne om de resultaten van het project te delen met derden.

Participanten

 • Jeannette Rijks – Faktor5, interventie-eigenaar
 • Sandra van den Berg – Bureau LWPC, projectleiding
 • Liane Wolfert – directeur Bureau LWPC – organisatie die door haar projecten zoals OpenJeHart en Mantelkring direct in contact staat met de doelgroep
 • Jeannet van Olst, ervaringsdeskundige
 • Aglaia Zedlitz – universitair docent Gezondheids- Medische en Neuropsychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden
 • Janine Vervoordeldonk – senior functionaris gezondheidsbevordering, GGD Haaglanden
 • Addi van Bergen – onderzoeker publieke gezondheid GGD Holllands Midden en coördinator AWPG NZH

Het project ontvangt subsidie vanuit het ZonMw programma Versterking aanpak eenzaamheid.

Producten

Interventiebeschrijving
Cursus Creatief Leven. Stap voor stap naar een leven zonder eenzaamheid.
Jeannette Rijks (Faktor5), Aglaia Zedlitz (Universiteit Leiden) en Leanne Reijnen (GGD Hollands Midden), mei 2022.

Webpagina Movisie
Interventie. Creatief Leven.

Samenvatting

Chronische eenzaamheid kan tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten leiden. In veel gemeenten wordt eenzaamheid herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar toch worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen aanpakken.

Het doel van dit project is om de beloftevolle eenzaamheidsinterventie Creatief Leven goed te beschrijven, theoretisch te onderbouwen en overdraagbaar te maken. Dit is gelukt. De cursus Creatief Leven is opgenomen in de databank sociale interventies en in de databanken verenigd in het Samenwerkingsverband erkende interventies (SEI) op het niveau Goed onderbouwd/Effectief. Beleidsmakers en zorg- en hulpverleners hebben hiermee nieuwe mogelijkheden in handen om eenzaamheid effectief tegen te gaan.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon