Terug naar overzicht

16 december 2021

Cursus Creatief Leven in Den Haag

In maart is de subsidieaanvraag Creatief Leven Goed Beschreven en Goed Onderbouwd goedgekeurd vanuit het ZonMw programma ‘Beloftevolle eenzaamheidsinterventies op weg naar erkenning’. In dit kader interviewden we Liane Wolfert van Bureau LWPC. Met dit bureau zette Liane onder andere in de Haagse stadsdelen OpenJeHart en Mantelkring op, twee initiatieven gericht op duurzame verbinding en steun aan mensen in kwetsbare omstandigheden. Haar ambitie is om dit aanbod uit te breiden met de cursus Creatief Leven.

Liane Wolfert

Cursus Creatief Leven in Den Haag

Creatief Leven richt zich op langdurig eenzame mensen. Doel van de cursus is het verminderen en hanteren van eenzaamheid. De cursus brengt deelnemers in de eerste plaats in contact met zichzelf, met de eigen wensen en mogelijkheden, waardoor het zelfbeeld positiever wordt. Men leert nieuwe relaties aan te gaan, bestaande relaties te onderhouden en om te gaan met het verlies van contacten.

Van half september tot november 2021 is de cursus Creatief Leven voor het eerst uitgevoerd in Den Haag. Liane: “In Den Haag is eenzaamheid een belangrijk thema dat de aandacht verdiend. Meer dan de helft van de inwoners in de leeftijd van 19 jaar en ouder heeft aangegeven wel eens gevoelens van eenzaamheid te ervaren.”

Werving via OpenJeHart

De werving van de deelnemers verliep via OpenJeHart. Binnen dit netwerk zijn zo’n 1500 leden in Den Haag aangesloten. Liane: “Er zijn inmiddels het hele jaar door bijna dagelijks en in elk stadsdeel activiteiten voor mensen met een klein sociaal netwerk, variërend van een wekelijkse wandeling tot creatieve salons, themabijeenkomsten en weekenduitjes. Dit helpt om onder de mensen te komen en nieuwe contacten op te doen. Voor mensen die geen gebruik willen of kunnen maken van de activiteiten is het Aandachtcentrum actief, hier geven vrijwillige coaches een luisterend oor en verwijzen door naar samenwerkingspartners binnen het sociaal domein. Bij het aandachtcentrum hebben we te maken met mensen die langdurig eenzaam zijn en hier is meer voor nodig. Creatief Leven kan voor deze groep echt het verschil maken.”

Ik ben iedere keer weer onder de indruk van de resultaten. Het is niet alleen effectief voor ouderen, maar ook voor jongeren.

Liane: “Door de subsidie van ZonMw konden we de cursus Creatief Leven aanbieden aan een kleine groep van 10 deelnemers.” De deelnemers bestonden uit 70 plussers die gemotiveerd waren om deel te nemen: “We hebben aan de voorkant intakes gehouden om de motivatie van deelnemers te toetsen. Daarnaast moesten de deelnemers in staat zijn om de 8 workshops te volgen. De intrinsieke motivatie moest goed zijn.”

De cursus vond plaats in een buurthuis in het stadsdeel Escamp. Dit is een centraal gelegen plek en deelnemers konden het buurthuis gemakkelijk met het openbaar vervoer bereiken vanuit verschillende plekken in de stad, aldus Liane.

Ik zie de cursus als een soort reis waarin je door je weerstand heen moet aan de hand van oefeningen. Als je door die weerstand heen gaat is er heel snel verandering zichtbaar.

ZonMw project Creatief Leven Goed Beschreven en Goed Onderbouwd

Doel van het ZonMw project is om Creatief Leven op te laten nemen in de Movisie databank ‘Effectieve sociale interventies’. Liane: ”We hebben een heel mooi team, met de interventie eigenaar Jeanette Rijks, specialist eenzaamheid Sandra van den Berg, ervaringsdeskundige Jeannet van Olst, Addi van Bergen, coördinator van de AWPG NZH, Aglaia Zedlidz van de Universiteit Leiden, Janine Vervoordeldonk van GGD Haaglanden en Leanne Reijnen, van de GGD Hollands Midden. Samen werken we aan de voorwaarden voor opname in de Movisie databank.“

We hopen dat gemeenten de cursus vaker gaan uitvoeren als deze opgenomen is in de Movisie databank. Dat is echt belangrijk.

Nieuwsgierig geworden?

Meer over het ZonMw project:

Meer over Creatief Leven en OpenJeHart:

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon