Mentale gezondheid en veerkracht

 
Lopend2024

Samen naar Beter: Optimale implementatie & samenwerking binnen een integrale aanpak ‘mentaal welbevinden’ in bovenbouw VMBO en MBO

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk. Bijna de helft van de jongeren ervaart (veel) stress en mentale klachten, en 1 op 3 jongeren heeft gedachten aan zelfdoding. Slechts de helft van de jongeren krijgt hulp wanneer nodig, en hulp komt vaak laat. Dit leidt tot escalatie van klachten en daarmee langdurige, kostbare zorg. De grootste groep jongeren in ... Lees meer

Afgerond2021

Creatief Leven Goed Beschreven en Goed Onderbouwd

De cursus Creatief Leven is door Movisie als ‘beloftevol’ aangemerkt in de rapportage ‘Wat werkt tegen eenzaamheid’ (2020). Chronische eenzaamheid kan tot uiteenlopende lichamelijke en psychische klachten leiden. In veel gemeenten wordt eenzaamheid herkend als een belangrijk maatschappelijk vraagstuk, maar toch worstelen beleidsmedewerkers en zorg- en hulpverleners met de vraag hoe zij eenzaamheid op een duurzame en systematische manier kunnen ... Lees meer

Afgerond2010

E-learning Signaleren Depressie voor HBO-professionals

Depressie is een veel voorkomende stoornis met een aanzienlijke ziektelast en hoge economische kosten. Vroegtijdig signaleren en toeleiden naar depressiepreventie-interventies vermindert het ontstaan van nieuwe depressies. HBO-professionals in zorg en welzijn zien veel cliënten met een verhoogd risico op depressie en zij zien ze ook vaak gedurende een langere periode waardoor er ruimte is om aandacht te besteden aan depressieve ... Lees meer

Afgerond2015

Integrale eerstelijnszorg voor identificatie van psychosociale problemen bij kinderen (PIPPI)

PIPPI is de afkorting van Primary care integrated for identification of psychosocial problems in children, ofwel integrale eerstelijnszorg voor identificatie van psychosociale problemen bij kinderen. Effectieve, vroegtijdige behandeling van psychosociale problemen bij kinderen kan de kwaliteit van leven verbeteren en ernstigere problemen op langere termijn voorkomen. Vroege identificatie van deze problemen is de eerste, belangrijke stap om ervoor te zorgen ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Onderzoek naar de effecten van een tijdschriftenbibliotheek

Aanleiding en doel Sociale kwetsbaarheid betekent dat iemand geen of vrijwel geen sociale omgeving heeft om op terug te vallen. Dit maakt mensen kwetsbaar en, niet zelden, psychisch kwetsbaar en mogelijk op termijn zelfs fysiek kwetsbaar. Bovendien heeft het moeilijk leggen van contact ook zijn uitstraling op de directe woonomgeving. Met andere woorden, niet alleen de personen zelf, maar ook ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Implementatie E-learning Signaleren depressie in een wijk in Gouda

De gemeente Gouda heeft een significant hoger percentage volwassenen met een matig of hoog risico op angst- of depressie dan gemiddeld in Hollands Midden. Vroegsignalering en toeleiding naar preventieve interventies en ondersteuning leidt tot minder depressie, meer mentale veerkracht en meer zelfredzaamheid. In de regio Midden-Holland wordt door de Regiegroep Depressie en een samenwerkingsverband van huisartsen, eerstelijnspsychologen, de patiëntenorganisatie ZOG, ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Monitor Veiligheidsgevoelens homo- en biseksuelen

Uitbreiding van koplopergemeenten in Nederland met als voorwaarde onderzoek doen naar veiligheidsgevoelens van homoseksuelen is aanleiding geweest voor dit project. Deelnemende gemeenten zeggen toe om discriminatie, intimidatie en geweld tegen homoseksuelen krachtig te bestrijden. De Gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Westland gaven de GGD Zuid-Holland West opdracht hiervoor een monitor te ontwikkelen. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van ZonMW ... Lees meer

LEES VERDER

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon