Gezond ouder worden

 
Afgerond2015

TOPICS: risicoprofiel mantelzorgers

Mantelzorg is in Nederland veel voorkomend  en het aantal mantelzorgers zal, mede door vergrijzing en de toenemende nadruk op de verantwoordelijkheid van burgers om voor hun naasten te zorgen, de komende jaren alleen maar toenemen. Veel mantelzorgers ervaren een (te) hoge zorgbelasting. Deze overbelasting kan leiden tot een verminderde lichamelijke en geestelijke gezondheid. Om deze negatieve consequenties te voorkomen, is ... Lees meer

Afgerond2013

Ontwikkeling scholing signaleerders psychosociale problematiek ouderen

In opdracht van de gemeente Noordwijk is in 2012 een project gestart om een signaleringsysteem voor psychosociaal kwetsbare ouderen op te zetten. Met vroegsignalering kan tijdig de juiste zorg of ondersteuning worden geboden en de zelfredzaamheid worden aangesproken of versterkt. Bij de planvorming stuitte de projectgroep op het probleem dat het aanbieden van een bestaande scholing (contactonderwijs aan kleine groepjes) ... Lees meer

Afgerond2012

Gezond en vraaggericht bewegen in de buurt

In 2012/2013 heeft de GGD Hollands Midden in samenwerking met het LUMC en de Universiteit Leiden een kwalitatief onderzoek gedaan over senioren en beweging. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Alphen a/d Rijn en de gemeente Oegstgeest en valt binnen het kader van de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland. Doel van het onderzoek is het verbeteren ... Lees meer

Afgerond2010

Primus

PRIMUS is een afkorting van ‘PRevention: Intervention Mapping Used for Seniors. De reden van het onderzoek is de (dreigende) gezondheidsachterstand van ouderen met een niet-Nederlandse herkomst, ouderen met een lage sociaal economische status en de toename van gezondheidsproblemen bij de oudste ouderen in een vergrijzende maatschappij. In Nederland zijn veel preventieve gezondheidsonderzoeken voor ouderen (PGO) in opkomst om in een ... Lees meer

LEES VERDER

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon