Terug naar overzicht

4 juni 2024

Eerste resultaten Versterken Kennisinfrastructuur

Het afgelopen jaar is met subsidie van ZonMw een leernetwerk opgezet dat bijdraagt aan betere kennisuitwisseling op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Coördinator Tamara van Waardenburg van AWPG AMPHI vertelt in een interview met ZonMw hoe dat ging en wat het heeft opgeleverd. Het leernetwerk is één van de drie werkpakketten van het project Versterken Kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie.

GGD’en steviger in positie

De ambities in het GALA en IZA richten zich op de beweging van zorg naar gezondheid. Dat vraagt om samenwerking en beter gebruik van kennis. Regionaal betekent dit dat gemeenten steeds vaker een beroep doen op de GGD, als het gaat om kennis en advies over preventie en gezondheidsbevordering. Met subsidie van ZonMw is de afgelopen 1,5 jaar gewerkt aan een stevigere positie voor GGD’en.

Kennisuitwisseling in overkoepelend leernetwerk

23 GGD’en ontvingen een ZonMw Impuls voor het stimuleren, monitoren en evalueren van één van de vier ketenaanpakken uit het GALA: Gecombineerde leefstijl interventie (GLI), Ketenaanpak overgewicht kinderen, Valpreventie bij ouderen en Welzijn op Recept. Tijdens bijeenkomsten van het overkoepelend leernetwerk wisselden de GGD’en kennis en ervaring met elkaar uit. In totaal vonden er 7 fysieke bijeenkomsten plaats en twaalf online intervisies. Passend bij het onderwerp van elke bijeenkomst werden ook andere organisaties uitgenodigd, zoals VeiligheidNL (dat de ketenaanpak valpreventie ontwikkelde).

GGD’en brengen elkaar verder: ze wisselen plannen van aanpak uit, wat betreft valpreventie en overgewicht bijvoorbeeld, en komen beter beslagen ten ijs bij gemeenten.

Tamara van Waardenburg Coördinator

Tijdens de leernetwerkbijeenkomsten kwam ook de rol en positie van de GGD’en zelf uitvoerig aan bod. ‘De GGD wil meer strategisch meedenken en kan dat ook‘, vertelt Tamara, ‘dus het is belangrijk dat gemeenten weten waar de GGD goed in is: kennis én advies delen op het gebied van preventie en gezondheidsbevordering. Het is belangrijk dat gemeenten inzien dat ze de GGD kunnen inzetten voor meer strategische opdrachten en daar uren voor ter beschikking stellen.

Resultaten Haaglanden en Hollands Midden

GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden ontvingen beiden een ZonMw Impuls versterking kennisfunctie GGD. GGD Haaglanden voor het monitoren en evalueren van de ketensamenwerking in de pilot Kind Naar Gezond Gewicht in de wijk Meerzicht (Zoetermeer) en GGD Hollands Midden voor Welzijn op Recept in de gemeenten Noordwijk, Zoeterwoude en Leiden. Op 18 april, tijdens de slotbijeenkomst van het overkoepelende leernetwerk, presenteerden zij de projectresultaten. De infographic ‘Kind naar gezonder gewicht. Resultaten monitoring en evaluatie’ en ‘Poster Welzijn op Recept GGD Hollands Midden‘ vind je op onze website.

Over het project

Dit is een gezamenlijk project van 10 AWPG-en waaronder awpg Lumens, met RIVM, GGD GHOR Nederland en VNG. AWPG AMPHI is hoofdaanvrager en trekker van werkpakket 1 ‘Het inrichten van het leernetwerk’. APWG Mosa en AWPG Brabant zijn trekkers van respectievelijk werkpakket 2 ‘Borging Leernetwerk’ en werkpakket 3 ‘Voorstel voor een kennisakkoord’. Het project loopt nog tot februari 2025.

Meer lezen

• ZonMw nieuwsbericht Leernetwerk GGD’en voor sterkere kennisinfrastructuur
• ZonMw nieuwsbericht GGD’en steviger in positie
• Projectbeschrijving Versterking kennisinfrastructuur gezondheidsbevordering en preventie
• Nieuwsbericht awpg Lumens ZonMw subsidies voor versterking GGD kennis- en adviesfunctie

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon