Terug naar overzicht

5 maart 2024

ZonMw honoreert JGZ promotieonderzoek voor arts M+G in opleiding

Om de wetenschappelijke basis van het specialisme maatschappij + gezondheid (M+G) verder te verstevigen financiert ZonMw promotietrajecten voor artsen M+G (in opleiding). Onlangs werd bij het LUMC / Health Campus Den Haag een promotietraject goedgekeurd met de titel ‘De jeugdarts in the lead in de zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen’. Vluchtelingen- en statushouderskinderen hebben een verhoogd risico op fysieke en mentale gezondheidsproblemen, bijvoorbeeld door nadelige gebeurtenissen en gebrek aan zorg. Onderzoek toont aan dat deze problemen vaak niet of niet tijdig genoeg gesignaleerd worden.

Observatiestudie in de regio Den Haag en Leiden

Het doel van het project ‘De jeugdarts in the lead in de zorg voor vluchtelingen- en statushouderskinderen’ is om te onderzoeken hoe de zorg voor deze kinderen vanuit de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) verbeterd kan worden en hoe de samenwerking met andere professionals bevorderd kan worden. De promovendus zal een observatiestudie uitvoeren onder kinderen van vluchtelingen en statushouders in de regio Den Haag en Leiden. De centrale vraag is of deze kinderen voldoende in beeld zijn. De studie analyseert de huidige zorgpraktijk vanuit de JGZ en samenwerkingen met andere professionals.

Betere zorg voor kinderen van vluchtelingen en statushouders

Binnen het project zal ook een kwalitatief onderzoek plaatsvinden onder de betrokken professionals. Dit onderzoek biedt inzicht in hun werkwijzen, de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en mogelijke verbeteringen die kunnen worden aangebracht. Door deze samenwerking met alle betrokken professionals streven we ernaar om een volledig beeld te krijgen van de huidige zorgpraktijk en de factoren die van invloed zijn op de gezondheid van deze kinderen.

Noodzakelijk onderzoek. Een kansrijke start, dat gun ik elk kind nieuw in Nederland. Hoe draagt de zorg daar het beste aan bij?
Petra de Jong, arts Maatschappij + Gezondheid | jeugdarts

Implementatie van verbeteringen

Met de bevindingen uit de onderzoeken zal een aangepaste werkwijze worden ontwikkeld, gericht op het verbeteren van de zorg voor kinderen van vluchtelingen en statushouders. Deze verbeteringen zullen vervolgens worden geïmplementeerd en geëvalueerd, met als uiteindelijk doel een duurzame en effectievere zorgstructuur te creëren.

Contactpersoon

Jessica Kiefte, hoogleraar, LUMC afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde (PHEG): j.c.kiefte@lumc.nl.

Meer lezen

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon