Terug naar overzicht

1 maart 2024

ZonMw subsidie voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in Den Haag

In Den Haag gaat het onderzoeksproject ‘Samen gezond bezig in de wijk; een evaluatie van drie bewonersprojecten in Den Haag Zuidwest’ van start. GGD Haaglanden en Haagse Hogeschool gaan samen met o.a. gemeente Den Haag, provincie Zuid-Holland en Health Campus Den Haag, 3 projecten in Den Haag Zuidwest evalueren. Het proces van herinrichtingen wordt samen met inwoners geanalyseerd en er wordt gezocht naar factoren die het gebruik van de projecten door inwoners bevorderen of belemmeren.

Steeds meer aandacht voor gezonde leefomgeving maar nog onvoldoende kennis

Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor de rol die de leefomgeving kan spelen in het verbeteren van de gezondheid. Zo kan een stimulerende omgeving bewoners helpen om bijvoorbeeld meer naar buiten te gaan, elkaar daar te ontmoeten, te bewegen, te spelen of te sporten.

Helaas ontbreekt het nog aan goed onderbouwde, praktijkgerichte kennis over hoe deze leefomgeving aangepast moet worden om gezond gedrag te stimuleren en mogelijk te maken. Daarnaast is het soms zoeken in alle regels en regelingen hoe goede initiatieven en ideeën van bewoners daadwerkelijk omgezet kunnen worden in bijvoorbeeld aantrekkelijke speeltuinen en parken.

ZonMw-subsidie

Om deze kennishiaten op te vullen heeft GGD Haaglanden bij ZonMW-subsidie aangevraagd bij de ZonMw subsidieoproep ‘Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden’. En met succes, de subsidieaanvraag is in december 2023 goed gekeurd!

Samenwerking is één van de sterke punten van deze subsidieaanvraag.

Wat staat er te gebeuren?

In Den Haag Zuidwest zijn al enkele mooie initiatieven en projecten gestart en opgeleverd, waarbij professionals en bewoners samen aan de slag zijn gegaan. In een samenwerking tussen bewoners, GGD Haaglanden, de gemeente Den Haag, de provincie Zuid-Holland, de Health Campus Den Haag en betrokken maatschappelijke partners willen de onderzoekers in kaart brengen hoe het proces is verlopen en hoe deze locaties nu worden gebruikt. Wat waren daarbij de belangrijkste redenen voor succes en welke (deel)projecten hadden beter gekund? Met deze kennis kunnen meerdere plekken in Den Haag in de toekomst gezamenlijk worden aangepast om zo de gezondheid van bewoners te ondersteunen. Daarnaast kunnen andere gemeenten leren van deze lessen, zodat niet elke gemeente het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.

Meer lezen

Dit project is mogelijk gemaakt door:     

 

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon