Terug naar overzicht

28 februari 2024

ZonMw project om mentale gezondheid van jongeren te verbeteren: Samen naar Beter!

Het project “Samen naar Beter: Optimale implementatie & samenwerking binnen een integrale aanpak ‘mentaal welbevinden’ in bovenbouw VMBO en MBO” heeft subsidie ontvangen vanuit de ZonMw programmalijn Kennisbenutting en Implementatie. Doel van het project is het versterken van de implementatie van effectieve en kansrijke interventies gericht op mentale gezondheid en het in kaart brengen van kennis, kansen en knelpunten over inbedding, implementatie, borging en opschaling.

De mentale gezondheid van jongeren staat onder druk

In de regio Hollands Midden heeft meer dan de helft van de jongeren mentale klachten, en heeft één op de drie jongeren het afgelopen jaar gedacht aan zelfdoding. Op school wordt volgens de jongeren nog te weinig aandacht besteed aan mentale gezondheid, terwijl 91% hier wel behoefte aan heeft. Om mentale gezondheid te verbeteren is het noodzakelijk om integraal te werken aan promotie, preventie, signalering én (vroege) behandeling- het liefst samengebracht in een laagdrempelige setting, zoals op school.

Versterking van de Gezonde School aanpak nodig

De Gezonde School adviseurs van de GGD Hollands Midden bieden middelbare scholen momenteel het traject ‘Mentaal welbevinden op school’ aan. In dit traject gaan scholen aan de slag met het thema welbevinden, hierbij krijgen zij ondersteuning van de Gezonde School adviseurs. De wensen en behoeften van de school staan centraal.

Jongeren raken uit beeld

Jongeren met een zorgbehoefte raken vaak uit beeld tijdens de overstap van de middelbare school naar het beroepsonderwijs. In het beroepsonderwijs wordt nog geen traject Mentaal welbevinden uitgevoerd. Jongeren melden vaak niet dat zij behoeften of problemen hebben, en ook de overdracht tussen scholen is niet altijd toereikend. Rianne: ‘Hierdoor krijgen jongeren te laat, of geen ondersteuning, waardoor zij een verhoogde kans lopen vroegtijdig school te verlaten of (ernstigere) mentale problemen te ontwikkelen’.

Samen naar Beter!

Om de mentale gezondheid van jongeren in de bovenbouw van V(S)MBO en MBO te verbeteren is het project ‘Samen naar Beter!’ gestart. In dit project wordt onderzocht hoe een integrale aanpak mentale gezondheid op V(S)MBO en MBO-scholen duurzaam geïmplementeerd kan worden. Het traject richt zich ook op het verbeteren van het bereik en de participatie van (kwetsbare) jongeren- met de juiste interventies, en het verbeteren van de transitie van VMBO naar MBO.

In Samen naar Beter doen we het ook echt Samen. De wensen en behoeften van jongeren en professionals vanuit de regio ons start- en eindpunt, en werken we gelijkwaardig samen aan ontwerp, uitvoer en analyse van resultaten. Projectleider Rianne van der Kleij

Lerend systeem

In ‘Samen naar Beter’ wordt gewerkt met een lerend systeem, waren in jongeren, professionals, en stakeholders participeren en voortbouwende leerlagen: van leersessies op de scholen, tot een regionaal leernetwerk in de academische werkplaats en een landelijk leernetwerk vanuit ZonMw. Zo trachten we opschaalbare kennis en tools te genereren, waar ook andere regio’s in Nederland van kunnen profiteren.

Unieke samenwerking tussen awpg Lumens en werkplaats SAMEN

De ZonMw subsidiecall was specifiek gericht op Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid en Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd. Dit heeft geleid tot een mooie samenwerking waarin awpg Lumens en SAMEN hun expertise bundelen om de mentale gezondheid van jeugd en jongvolwassenen te verbeteren. Hoofdaanvrager en projectleider is Rianne van der Kleij, universitair hoofddocent bij het LUMC. Daarnaast zijn veel verschillende regionale partijen aangehaakt, zoals kennisinstellingen, GGD Hollands Midden, gemeente Leiden, scholen, zorgpartijen en een jongerenorganisatie. Zie hieronder:

Meer lezen

Dit project is mogelijk gemaakt door:

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon