Terug naar overzicht

26 februari 2024

“Better Together – Empowering citizen collectives” is goedgekeurd

Goed nieuws: het onderzoeksvoorstel “Better Together’’ is door de TNO Science Board en Raad van Bestuur goedgekeurd. Door middel van onderzoeksgelden vanuit EZK kunnen TNO onderzoekers de komende 4 jaar aan de slag met “Better Together – Empowering citizen collectives”. Dit project richt zich op burgercollectieven op het gebied van gezonde en duurzame leefomgeving en leefstijl, en onderzoekt hoe deze collectieven kunnen worden versterkt en opgeschaald.

Burgers zijn cruciaal om maatschappelijke transities te realiseren

Om maatschappelijke transities te realiseren op het gebied van gezondheid, klimaat, energie en duurzaamheid zijn burgers cruciaal. Op dit moment worden burgers maar beperkt betrokken en meegenomen. Mede daardoor hebben burgers steeds minder vertrouwen in de overheid. Daar waar er sprake is van acties of initiatieven van burgercollectieven, is er veelal weinig sprake van opschaling of duurzame samenwerking. Het gebrek aan goede empowerment en facilitering van burgercollectieven is hier debet aan. Daarmee is er sprake van een maatschappelijk urgent probleem. De transities waar we voor staan, landen juist op lokaal niveau, bij gemeenten en hun inwoners, daar ligt kans voor versnelling en doorbraken.

Versterken van burgercollectieven

Binnen het project Better Together gaan we evidence based en praktijkgerichte methoden en instrumenten ontwikkelen om zo maatschappelijke transities te versnellen en op te kunnen schalen. We richten ons op het versterken van burger collectieven op het niveau van buurt en wijk, om zo vertrouwen, sociale cohesie en draagvlak voor beleid en besluitvorming te bewerkstelligen. Vernieuwend element in de aanpak is het systematisch leren wat werkt en wat niet werkt in het betrekken van burgers en in het gezamenlijk werken aan transitiedoelen, en die kennis te gebruiken om op te schalen maar ook direct terug te geven aan burgers.

Drie doelen

Better Together richt zich op:

Vier onderzoekslijnen

Het project bestaat uit vier onderzoekslijnen:

  1. Methoden ontwikkelen voor community building en ontwikkeling (WP1)
  2. Instrumentarium ontwikkelen voor participatieve governance en beleidsontwikkeling – het Dialogue Dashboard (WP2)
  3. Een methode opzetten om het collectief leren te faciliteren op basis van datagedreven monitoring en evaluatie (WP3)
  4. Gekoppeld aan leren over collectieven en domeinen heen om efficiënt te kunnen ophalen (WP4)
Regio Haaglanden en Hollands Midden doet mee

Ook Awpg Lumens neemt deel aan Better Together. Meer kennis over burgerbetrokkenheid en over transformationeel bestuur en beleid is essentieel in de transitie waar we voor staan, van ziekte en zorg naar gezondheid en gezonde leefomgeving. Vanuit de regio Haaglanden en Hollands Midden zijn de burgerinitiatieven Gezond en Gelukkig Den Haag en Viteylingen betrokken als ook de gemeenten Leiden en Den Haag en GGD Hollands Midden. Dit biedt een unieke kans om bij te dragen aan de ontwikkeling van belangrijke strategieën en instrumenten op weg naar “Gelijke kansen op gezondheid voor iedereen”.

Meer lezen

Projectbeschrijving TNO onderzoeksproject Better Together – Empowering citizen collectives

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon