Terug naar overzicht

19 mei 2024

ZonMw financiering voor onderzoek naar booster vaccinatie tegen mpox

Binnen de tweede subsidieronde van het ZonMw programma Infectieziektebestrijding-3 gaan binnenkort 18 projecten van start. Deze projecten richten zich op maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het algemeen publiekelijk belang om het aantal (ernstige) zieke mensen door infectieziekten te verminderen. Eén van deze projecten is: “Immunogeniciteit van fractionele subcutane booster vaccinatie tegen mpox: non-inferioriteit studie” onder leiding van prof. dr. Leo Visser van het LUMC.

Blijvende dreiging monkey pox

Hoewel de incidentie van monkey pox virus (MPXV) in Nederland sinds de uitbraak in 2022 sterk is afgenomen, kunnen MPXV-infecties steeds opnieuw opduiken zoals blijkt uit verschillende gevallen van doorbraak- en herinfecties. De relatieve bijdrage van vaccinatie aan de onderbreking van de uitbraak is niet volledig begrepen, maar het op peil houden van de immuniteit verkleint de kans op nieuwe uitbraken. De eerste studies tonen aan dat het MVA-BN-vaccin een lage immunogeniciteit tegen MPVX had. De antilichaamniveaus worden aanzienlijk verhoogd na toediening van een 3de injectie een jaar na de primaire vaccinatieserie.

Het onderzoek

Doel van dit onderzoek is om aan te tonen dat een subcutane booster ook kan worden gegeven met 1/5 van de dosis en dat de immunogeniciteit niet onderdoet voor de standaarddosis. Een lagere dosis zal minder bijwerkingen geven wat de vaccinatiebereidheid ten goede komt, wat essentieel kan zijn bij onderbreking van toekomstige mpox-uitbraken. 1/5 fractionele dosering betekent ook dat tot 5 keer meer mensen kunnen worden gevaccineerd met dezelfde voorraad. Dit is niet alleen relevant voor landen met een beperkte MVA-BN voorraad, maar ook voor Nederland waar nu een kwart van de noodvoorraad voor een eventuele pokkenuitbraak werd opgebruikt.

Juist de (mogelijke) schaarste in medicatie en/of vaccinatie productie en het efficiënt omgaan met bestaande middelen, is voor mij belangrijk vanuit het oogpunt van de publieke gezondheid en maatschappij.
Candace Breman, arts-epidemioloog GGD Hollands Midden

Drie GGD-en betrokken

In 2022 hebben tijdens de vaccinatiecampagne ruim 200 personen die in aanmerking komen voor dit onderzoek bij GGD Haaglanden hun interesse getoond in deelname aan toekomstige mpox-vaccinatiestudies. Het wervingsgebied wordt nu uitgebreid met GGD Hollands Midden en GGD Rotterdam Rijnmond. Er wordt geworven via sociale media, belangengroepen, websites, lokale kranten, flyers en posters met steun van SOA AIDS Nederland. De GGD Centra voor Seksuele Gezondheid spelen een rol belangrijke rol in de werving, vaccinatie en onderzoek. Vanuit GGD Haaglanden zijn artsen infectieziektebestrijding Jean-Marie Brand en Heinrich Brockhoff betrokken bij het onderzoek, vanuit GGD Hollands Midden arts-epidemioloog Candace Breman, vanuit GGD Rotterdam Rijnmond arts-epidemioloog Hannelore Götz en vanuit awpg Lumens dr. Anja van der Schoor.

Meer lezen?

Project: Immunogeniciteit van fractionele subcutane booster vaccinatie tegen mpox: non-inferioriteit studie

ZonMw nieuwsbericht: Nieuwe onderzoeksprojecten starten bij programma Infectieziektebestrijding

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon