Terug naar overzicht

5 mei 2024

Aanvraag ZonMw subsidie Leren transformeren goedgekeurd

Fantastisch nieuws voor de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord! Wij ontvangen een subsidie van €400.000,= voor drie jaar van ZonMw in het kader van het programma ‘Leren transformeren van zorg naar gezondheid’.

De subsidie van ZonMw is bedoeld voor samenwerkingsverbanden die al meerdere jaren werken aan verbeteren van gezondheid van mensen in de regio. Met deze subsidie kunnen zij verder bijdragen aan en leren over gezondheidsbevordering en passende zorg. Dit doen zij onder andere door: samenwerking met inwoners, monitoring, kennis delen en leren van elkaar. Samen met 10 andere regionale samenwerkingsverbanden die ook subsidie hebben ontvangen, worden we onderdeel van een landelijk netwerk van initiatieven en betrokken landelijke organisaties.

Ons project, getiteld “Verder bouwen met de Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland Noord (ZHN)“, heeft tot doel om een transformatie naar een nieuw gezondheidssysteem te realiseren, waarin burgers meer regie krijgen over hun Positieve Gezondheid en steun daarin ervaren van beroepskrachten, medeburgers, mantelzorgers en vrijwilligers.

Aan de slag in drie proeftuinen

In drie proeftuinen in Leiden, Katwijk, Hillegom/Lisse/Teylingen gaan we experimenteren met het verplaatsen, voorkomen en/of vervangen van zorg door bijvoorbeeld innovatieve wonen-zorg-welzijnsarrangementen. Het doel is om gezonde buurten en wijken te creëren samen met inwoners en lokale partners. In de drie proeftuinen ligt de focus op samen met elkaar leren wat wel en niet werkt. Hiervoor nemen inwoners en betrokken partners ook actief deel aan de Learning Communities.

Ook de governance van de Alliantie wordt versterkt via reflectie op onze aanpak en samenwerking tot nu toe, interactieve bestuurdersbijeenkomsten, verbinding met het regioplan en een strategisch plan 2025-2030 dat wordt ontwikkeld. Zo worden er verschillende leerprocessen opgezet om het lerend vermogen van de Alliantie te versterken.

We doen het samen

Al met al draagt het project bij aan de ambitie van de Alliantie en haar partners, namelijk dat in 2030 inwoners ervaren dat in de regio Zuid-Holland Noord beroepskrachten, beleidsmakers en bestuurders denken en doen vanuit een brede blik op gezondheid, zodat de inwoners regie over hun eigen leven en initiatieven in hun wijk kunnen nemen. Het project draagt ook bij aan de ambitie van awpg Lumens om gelijke kansen op gezondheid voor de inwoners van onze regio te creëren en samen aan de slag te gaan met gedeelde concrete opgaven die hieraan bijdragen zoals leren over domeinoverstijgende samenwerking. Dit doen we samen met inwoners en bestaande en nieuwe partners van de Alliantie.

Wij kijken ernaar uit om samen verder te bouwen aan een positief gezondere regio!
Addi van Bergen, coördinator awpg Lumens

Contact

Heb je vragen over het project, neem dan contact op met projectleider Ellen van Steekelenburg, MPH (via evansteekelenburg@ggdhm.nl, tel. 06 10 00 56 13).

Meer lezen

Dit project is mede mogelijk gemaakt door

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon