Terug naar overzicht

24 maart 2024

ZonMw aanvraag Testen als steunpilaar

De aanvraag “Testen als steunpilaar: wat beïnvloedt testbereidheid bij meldingsplichtige infectieziektenuitbraken?” van GGD Haaglanden in samenwerking met de Health Campus en faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden is goedgekeurd!

De aanleiding

Testen is veel gedaan tijdens de COVID-19 uitbraak, maar blijft van belang voor andere infectieziekten, zoals Hepatitis A. Het zorgt voor zicht op de verspreiding en geeft mogelijkheid voor preventieve maatregelen. Bij de GGD wordt echter gemerkt dat mensen steeds minder vaak mee aan een test. Om te onderzoeken of dit signaal klopt, en om te bepalen hoe we hiermee om moeten gaan, is het onderzoek Testen als steunpilaar gestart!

“Het is essentieel om inzicht te krijgen in testbereidheid, en in belemmerende en motiverende factoren hierop.”

Het onderzoek

Binnen het onderzoek wordt de komende negen maanden de testbereidheid van inwoners van regio Haaglanden bepaalt aan de hand van interviews met inwoners van regio Haaglanden. Dit wordt gedaan aan de hand van een fictieve uitbraak met de vogelgriep. In het interview gaan we in op wat de respondent als belemmerende en/of motiverende factoren ziet rondom testen. De resultaten van dit onderzoek zullen inzicht bieden in wat van invloed is op de testbereidheid en hopelijk bijdragen aan het beter inrichten van testen voor infectieziekten!

Stimuleringsimpuls voor Pandemische Paraatheid

Voor het onderzoek Testen als steunpilaar hebben we een onderzoeksvoorstel ingediend als Stimuleringsimpuls voor Pandemische Paraatheid.  Projecten binnen de stimuleringsimpuls zijn bedoeld om de kennis te vergroten over pandemische paraatheid op de volgende onderwerpen: onderzoek naar pandemische weerbaarheid, onderzoek naar immunologie en pathogenese voor pathogenen met pandemisch potentieel, onderzoek ten behoeve van de pandemische paraatheid in de Cariben, en ontwikkeling van en onderzoek naar innovatieve ideeën in relatie tot pandemische paraatheid.  Per project kon er maximaal 50.000 euro aangevraagd worden. De maximale looptijd per project is 9 maanden.

Meer lezen?

Project: Testen als steunpilaar: wat beïnvloedt testbereidheid bij meldingsplichtige infectieziekteuitbraken

ZonMw Subsidiecall: Stimuleringsimpuls-voor-pandemische-paraatheid

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon