Terug naar overzicht

23 maart 2024

Matty Crone neemt afscheid van awpg Lumens

Matty Crone appointed as professor Health Promotion; the connection between Prevention and Care - News - Maastricht UniversityMatty Crone is in januari dit jaar benoemd als hoogleraar Gezondheidsbevordering, verbinding preventie en zorg bij de Universiteit Maastricht. Maar liefst 16 jaar was zij actief bij awpg Lumens, voorheen AWPG Noordelijke Zuid-Holland. Zij was als universitair hoofddocent en gezondheidswetenschapper bij de LUMC afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde bij talloze onderzoeken betrokken, van kortdurende ‘klein maar fijn’ projecten tot promotieonderzoeken. Met haar uitgebreide onderzoekservaring op het gebied van implementatie en effecten van interventies, gezondheidsverschillen, syndemics en mixed methods onderzoek heeft een cruciale bijdrage geleverd. In dit interview kijkt ze terug op deze periode.

Waar ben je het meest trots op?

Op wat ik samen met het LUMC, de AWPG en iedereen die daarbij betrokken is gedaan en bereikt heb. Zo is er nu aandacht voor syndemische kwetsbaarheid in onderwijs en onderzoek. Ik ben blij dat Nienke Slagboom daar nu mee verder gaat. Ook ben ík trots op de GIZ die Marjanne Bontje en ik vanuit de AWPG en SAMEN ontwikkeld hebben. Daarmee kunnen we echt breder en samen met ouders en kind kijken wat er goed gaat en wat zorgbehoeften zijn in de ontwikkeling van een kind.

Ook de samenwerking die we gestart zijn rondom kwetsbare zwangerschappen in Den Haag en het versterken van het mentaal welzijn bij vmbo en mbo studenten zijn prachtige en belangrijke veranderingen. Rianne van der Kleij gaat vanuit het LUMC met dit project verder. Trots ben ik ook op het onderzoek van Nynke Koning om psychosociale problemen bij kinderen te identificeren vanuit een geïntegreerde eerstelijnszorg. En dan niet te vergeten groepszorg in de zwangerschap CenteringZwangerschap waarin preventie, zorg en sociale steun samen komen en dat Marlies Rijnders van TNO naar Nederland gehaald heeft.

Wat geef je de AWPG mee?

Besef hoe belangrijk het is om samen te werken en te leren van en met elkaar. Dat is een belangrijke meerwaarde van de AWPG. Hierdoor kunnen resultaten van onderzoek echt een aanvulling worden voor de praktijk en hebben ze een groter kans om ingevoerd te worden en te beklijven.

Wat ga je doen als hoogleraar bij de universiteit Maastricht? Neem je nog iets mee vanuit de AWPG tijd?

De leerstoel gaat over gezondheidsbevordering en dan specifiek de verbinding tussen preventie en zorg. Ik neem veel mee vanuit waar ik al vanuit de awpg mee bezig was. Zo zou ik heel mooi vinden als er rondom preventie en zorg meer integratie is van domeinen (zoals medisch en sociaal), van generaties (meer gezinsgericht) of van systemen. Daar was ik al hier mee bezig en daar wil ik mee verder in Limburg.  Ik heb dan ook gelijk contact opgenomen met de academische werkplaats in Limburg.

Matty, bedankt voor je tomeloze inzet en waardevolle bijdrage

Matty wordt als lid van de Coördinatiegroep opgevolgd door Mirte Boelens. Het projectleiderschap van het onderzoeksproject “Countering syndemic vulnerability” zet zij voort.

 

Links naar genoemde AWPG onderzoeksprojecten

Groen samenspel

ECOTIP: identificeren van ying tipping points of the effects of living environments on the ecosyndemics of lifestyle-related illness

Countering syndemic vulnerability: een gemeenschapsaanpak gericht op veerkracht

Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap in Den Haag Fase 2 – awpglumens.nl

Gezinnen in Katwijk Noord: kwetsbaarheid en veerkracht van generatie op generatie – awpglumens.nl

Integrale eerstelijnszorg voor identificatie van psychosociale problemen bij kinderen (PIPPI) – awpglumens.nl

CIAO: Niet praten maar doen, onderzoek naar de adoptie & implementatie van de integrale aanpak overgewicht. – awpglumens.nl

TOPICS: risicoprofiel mantelzorgers – awpglumens.nl

Evaluatie van CenteringPregnancy The road to an integrated CenteringPregnancy, an effect evaluation – awpglumens.nl

E-learning Signaleren Depressie voor HBO-professionals – awpglumens.nl

Verzekerd bewegen met een minimum inkomen – awpglumens.nl

COACH’D, begeleiding na een verhoogd risico bij een gezondheidscheck – awpglumens.nl

Monitoring werkwijze Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoeften (GIZ) – awpglumens.nl

Randvoorwaarden voor implementatie van beweegprogramma’s voor hoogrisicogroepen – awpglumens.nl

CHECK’D: De persoonlijke gezondheidscheck in kwetsbare groepen – awpglumens.nl

Gezond en vraaggericht bewegen in de buurt – awpglumens.nl

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon