Terug naar overzicht

27 mei 2021

We zijn gestart: kick-off samenwerking rondom onbedoelde zwangerschap in Den Haag

Op 19 april 2021 vond de kick-off plaats van ‘Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap’.

Doel

Doel van dit vierjarig project is om in Den Haag meer verbinding te creëren tussen partners in het medische en sociale domein zodat preventie en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap verbetert. Dat betekent dat door deze verbinding

  1. Zo veel mogelijk kwetsbare onbedoelde zwangeren in beeld zijn bij hulpverleners op zowel medisch- als sociaal terrein; beter bereik doelgroep
  2. Er sociaal en medische hulpverlening op maat is die goed op elkaar aansluit
  3. De zorg goed aansluit op wensen en behoeften van de doelgroep
  4. Snellere doorverwijzing/samenwerking mogelijk is; kortere lijntjes en efficiënte communicatie
  5. Meer inzicht en afstemming is in wie er betrokken zijn bij zwangere en evt. partner door middel van een nog op te zetten samenwerking/overlegsysteem m.b.v. learning communities
  6. Ervaringsdeskundigen een specifieke en structurele plek krijgen in dit proces

Breed samenwerkingsverband

Een groot aantal partijen heeft zich aangesloten bij het samenwerkingsverband waaronder Xtra plus (projectleiding), gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, LUMC (onderzoek), Nazorg Poli van het HAGA ziekenhuis, ExpEx (jonge ervaringsdeskundigen), Ella Verloskundige Zorg, MEE Zuid-Holland Noord, Loket Jonge Moeders, FIOM en SIRIZ.

Wow, wat mooi om te zien dat zoveel gemotiveerde partijen uit het medisch en sociaal domein bereid zijn om de samenwerking ten aanzien van onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap in Den Haag te verbeteren!

Prof. Jessica Kiefte-de Jong op LinkedIn

Tijdens de kick-off bijeenkomst maakten de deelnemers nader kennis met elkaar en werd er teruggeblikt op het vooronderzoek (fase 1) en de doelstellingen van het samenwerkingsverband. Via AhaSlides konden de deelnemers speerpunten prioriteren en daarna in break out rooms wensen en acties bespreken. De komende maanden staan in het teken van voorbereiding en het verder vormgeven van de samenwerking.

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon