Terug naar overzicht

26 mei 2021

Perinatale sterfte daalt in Den Haag, aandacht voor risicogroepen blijft

In Den Haag is een duidelijke afname in de sterfte rondom de geboorte (perinatale sterfte). Van 8,2 per 1.000 geboorten in 2009-2013 daalde de perinatale sterfte naar 6,6 per 1.000 in 2014-2018, en is daarmee op het landelijk gemiddelde gekomen. Wel is de perinatale sterfte nog steeds hoog in de wijken met een lage SES-score en bij vrouwen van een niet-westerse afkomst.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Nasra Karamali, Niels Gerrits, Loes Bertens en Irene van der Meer van de GGD Haaglanden en Erasmus MC. Zij analyseerden gegevens over zwangerschappen van eenlingen in Nederland uit de Registratie van Stichting Perined. Deze registratie bevat data afkomstig van vier beroepsgroepen: verloskundigen, huisartsen, gynaecologen en kinderartsen/neonatologen.

De onderzoekers gebruiken in hun artikel de volgende definities:

* Perinatale sterfte: sterfte vóór de geboorte en binnen 4 weken ná de geboorte bij een zwangerschapsduur van minimaal 22 weken.

* Perinatale morbiditeit: prematuriteit (zwangerschapsduur < 37 weken) en een te laag geboortegewicht.

In een artikel in het Epidemiologisch Bulletin beschrijven de onderzoekers trends in perinatale mortaliteit en morbiditeit in Den Haag, G4 en Nederland (zie o.a. figuur 2), analyseren ze verschillen naar etnische afkomst en verschillen tussen gebieden op basis van sociaal economische status, en vergelijken zij de resultaten met andere monitors (waarstaatjegmeente.nl, CBS).

Conclusie

De daling van perinatale sterfte is hoopvol en positief nieuws. Hiermee is een belangrijke ambitie van de Haagse Aanpak Perinatale Gezondheid gerealiseerd. Aandacht voor perinatale gezondheid blijft aldus de onderzoekers van belang, ook in het kader van het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.


Naar het artikel

Nasra Karamali, Niels Gerrits, Loes Bertens en Irene van der Meer. Daling sterfte rondom geboorte, aandacht voor risicogroepen blijft. Epidemiologisch Bulletin / jaargang 56 / 2021 / nr 1: pagina 8 -20.

 

Kosteloos abonneren op het Epidemiologisch Bulletin?

U kunt per mail aan doorgeven of, en zo ja, hoe u (per post of digitaal) het Epidemiologisch Bulletin kosteloos wilt ontvangen via epibul@ggdhaaglanden.nl.

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon