Terug naar overzicht

28 juni 2022

Voedselomgeving rondom Haagse scholen en overgewicht bij kinderen

Overgewicht bij jonge kinderen is een toenemend probleem in Nederland. In 2019 had 13,2% van de kinderen van 4-17 jaar overgewicht en 2,1% obesitas. Vooral bij kinderen in wijken met een lage sociaaleconomische status en bij kinderen met een niet-westerse migratie achtergrond komt veel overgewicht/obesitas voor. De voedselomgeving, met name de ruimtelijke beschikbaarheid en toegankelijkheid van fastfood, zou een sleutelfactor kunnen zijn in de ongelijke verdeling van de prevalentie van overgewicht/obesitas.

Bente Smagge, Laura van der Velde en Jessica Kiefte van het LUMC PEGH/Campus Den Haag onderzochten de voedselomgeving rondom scholen in Den Haag. Zij publiceerden hierover een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Public Health: “The Food Environment Around Primary Schools in a Diverse Urban Area in the Netherlands: Linking Fast-Food Density and Proximity to Neighbourhood Disadvantage and Childhood Overweight Prevalence”.

Veel fastfood outlets rondom basisscholen

In hun studie brengen zij de voedselomgeving rond basisscholen in Den Haag in kaart en onderzoeken ze associaties tussen buurtachterstand, de schoolvoedselomgeving en overgewicht bij kinderen met behulp van geografische informatiesystemen (GIS).

De GIS-analyses laten zien dat er rond de meeste basisscholen fastfood outlets aanwezig zijn. De gemiddelde afstand tot de dichtstbijzijnde fastfood outlet is 278 meter. Vooral in en rond het stadscentrum is het aantal fastfood outlets en scholen opvallend hoog. In onderstaande figuur is dit goed te zien. Andere clusters van fastfoodrestaurants, zoals die aan het strand, hebben minder scholen in de buurt. In de bijlagen bij het artikel zijn vergelijkbare kaarten opgenomen van andere delen van de stad waaronder Escamp en Laak, evenals kaarten per categorie fastfood outlet.

 

Fastfood outlets dichter bij basisscholen in achterstandswijken

Uit regressieanalyses blijkt dat de dichtheid van fastfoodrestaurants en grillrooms & kebabzaken rond basisscholen hoger is in achterstandswijken. De afstand tussen scholen en de betreffende fastfood outlets is er kleiner dan in niet-achterstandswijken. Interventies gericht op het verbeteren van de voedselomgeving rondom scholen zouden zich daarom specifiek op achtergestelde buurten moeten richten. Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat een ongezonde voedselomgeving ook een punt van zorg is in andere delen van de stad. Ook in niet-achterstandswijken bevinden zich scholen met een hoge relatieve dichtheid van fastfood outlets.

 

Nieuwsgierig naar meer?

Ben je geïnteresseerd in de opzet van dit onderzoek, in de uitgebreide resultaten, tabellen en figuren of een uitvoerige discussie, raadpleeg dan hier het artikel.

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon