Terug naar overzicht

29 juni 2022

Afscheid prof. dr. Ria Reis

Op maandag 4 april nam prof. dr. Ria Reis afscheid als hoogleraar medische antropologie bij het LUMC. In het Academiegebouw te Leiden sprak zij haar afscheidsrede uit: “Van jonge mensen, de dingen die veranderen: serendipiteit en syndemie”.

Wat maakt het verschil?

Ria Reis werd in 2009 aangesteld bij het LUMC als hoogleraar medische antropologie in public health. Een vraagstuk dat haar de afgelopen jaren bezighield was: ‘Wat maakt het verschil?’ Wat doorbreekt cycli van slechte gezondheid over de generaties heen, wat brengt veranderingen teweeg in patronen van (gezondheids)ongelijkheid, en hoe kunnen we daaraan bijdragen vanuit een medisch antropologisch perspectief? In haar afscheidsrede liet zij aan de hand van haar eigen familiegeschiedenis zien hoe structurele factoren werken in het in stand houden van intergenerationele patronen maar ook hoe de cirkel doorbroken kan worden door gelukkig toeval, door serendipiteit.

Rol in AWPG NZH

Ria Reis heeft een belangrijke rol gespeeld in de AWPG NZH. Zij was betrokken bij het project Gezondheidsdialoog in de wijk waarin wijkbewoners en hulpverleners uit de Schilderswijk en de Rivierenbuurt in Den Haag met elkaar in gesprek gingen over twee vragen: ‘Wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen in de wijk?’ en: ‘Hoe en door wie moeten deze worden aangepakt?’

Ria was promotor van het proefschrift van Rianne van der Kleij: “The implementation of intersectoral community approaches targeting childhood obesity”. Onderzoek en praktijk wijzen uit dat waardevolle interventies niet als vanzelf door professionals gebruikt worden. In het proefschrift wordt onderzocht wat de faal- en succesfactoren zijn bij de implementatie van de integrale aanpak overgewicht in Nederlandse gemeenten.

Ria Reis is ook betrokken bij het promotieonderzoek van Nienke Slagboom naar gezondheidsongelijkheid in gezinnen. In dit onderzoek staan syndemieën centraal, de interactie tussen ziekten en de wisselwerking tussen ziekte en context, en intergenerationele overdracht van de clustering van ongezondheid. Welke sociale mechanismen dragen bij aan kwetsbaarheid voor overdracht en welke helpen juist om te voorkomen dat klachten zich ontwikkelen? Dit wordt onderzocht in het voormalige vissersdorp Katwijk.

Ook bij de werkplaats SAMEN was Ria Reis betrokken bij diverse (promotie)onderzoeken.

Ria, bedankt voor je bijdrage aan de werkplaatsen. Geniet van je welverdiende emeritaat! Gelukkig ben je nog niet helemaal uitgewerkt, want je blijft nog betrokken bij de promovendi.

Bron: Ria Reis neemt afscheid – LUMC / Albinusnet (nieuws 2 maart 2022)

 

Meer lezen?

Over het promotieonderzoek van Rianne van der Kleij

Over het promotieonderzoek van Nienke Slagboom

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon