Terug naar overzicht

26 januari 2023

VIMP subsidie voor projecten Aan de slag met preventie in uw gemeente

De 6 projecten van de ZonMw subsidieronde ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’, waaronder Wijzer in de Wijk, zijn onlangs afgerond of lopen momenteel ten einde. Hieruit zijn prachtige resultaten voortgekomen.


Om te zorgen dat deze resultaten nog beter beschikbaar komen voor gemeenten vroeg de AWPG NZH namens de 6 consortia een ZonMw Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) aan. Het doel van deze extra impuls is om een overstijgende analyse uit te voeren over de 6 consortia heen en de uitkomsten te verwerken in een toegankelijk kennisproduct.

Aan de slag met preventie in uw gemeente

Het Zonmw programma ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’ heeft als doel gemeenten te ondersteunen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

In oktober 2018 gingen zes lokale consortia met subsidie aan de slag met preventie in hun regio. Onder meer door het gebruik van erkende interventies te stimuleren en ‘samen leren’ centraal te stellen. Naast Wijzer in de Wijk waren dat:

Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP)

De VIMP aanvraag is gericht op het bundelen van de kennis en inzichten van de 6 consortia in een kennisproduct gericht op drie niveaus: de uitvoeringspraktijk, het bestuurlijke niveau en het ambtelijk niveau. Kernvragen die hierbij centraal staan zijn:

Middels analyse van bestaande documenten, interviews met de projectleiders en andere betrokkenen, co-creatie bijeenkomsten en een afsluitende interactieve presentatie worden geleerde lessen gepresenteerd en verwerkt in een kennisproduct dat aanvulling biedt op de bestaande handvatten. Door de betrokkenheid van het RIVM en VNG wordt ervoor gezorgd dat het kennisproduct aansluit bij reeds bestaande handreikingen en is ook de borging en disseminatie van het product belegd.

Dit kennisproduct wordt breed verspreid zodat andere gemeenten die aan de slag gaan met preventie en integraal gezondheidsbeleid kunnen voortbouwen op de ervaringen van de 6 consortia. Zo kunnen gemeentes effectiever bijdragen aan een gezondere leefstijl van hun bewoners.

Onderzoekers stellen zich voor

Bij het project zijn drie onderzoekers vanuit het Amsterdam UMC betrokken: senior onderzoekers Joske Nauta (projectleider) en Femke van Nassau en junior onderzoeker Goia Muru. Zij gaan de overstijgende analyse uitvoeren en de ontwikkeling van het kennisproduct leiden. De onderzoekers hebben ervaring in het uitvoeren van een synthese van geleerde lessen. Zij hebben eerder kennisproducten ontwikkeld en zijn betrokken geweest bij de implementatie van diverse erkende interventies voor verschillende doelgroepen.

Succesvolle startbijeenkomst

Maandag 23 januari vond de startbijeenkomst plaats via Teams. Via duo-interviews is een eerste beeld ontstaan van de verschillende manieren waarop de wensen en behoeften van inwoners in kaart is gebracht, wat er met deze gegevens gedaan is en hoe prioritering is aangebracht. De komende maanden staan in het teken van documentenanalyse en interviews. In mei is de eerste co-creatie sessie gepland.

Het project is 1 januari 2023 van start gegaan en heeft een looptijd van 9 maanden.


Dit project is mogelijk gemaakt door:

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon