Terug naar overzicht

25 januari 2023

Consortium AWPG-en Infectieziekten – CAPI – gaat van start

Op 9 januari 2023 vond in het kantoor van GGD GHOR Nederland in Utrecht de aftrap plaats van CAPI: Consortium Academische werkplaatsen Publieke gezondheid Infectieziekten. In het consortium gaan vijf Academische Werkplaatsen samen aan de slag om wetenschappelijk onderzoek op het vlak van de praktijk van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid te stimuleren en intensiveren. Het consortium maakt onderdeel uit van de landelijke beleidsagenda Versterking Infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.


Van linksachter tot rechtsvoor: Christian Hoebe en Elfi Brouwers (AWPG Limburg), Jeannine Hautvast (AW AMPHI), Maria Prins (AWPG Sarphati initiatief), Addi van Bergen (AWPG NZH), Fraukje Mevissen en Hélène Voeten (AW CEPHIR).

Academisering van GGD’en noodzakelijk

Het kabinet investeert de komende jaren in de versterking van de infectieziektebestrijding en het vergroten van de pandemische paraatheid. De GGD’en versterken hun basisfuncties en zijn daarmee beter voorbereid op toekomstige bestrijdingen. Academisering is hierbij essentieel. In een continu veranderende wereld is het niet mogelijk om effectief infectieziekten te bestrijden zonder (de toepassing van) nieuwe wetenschappelijke kennis op het gebied van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid.

Meer praktijkgericht onderzoek

In de komende twee jaar zal het consortium zich inzetten om de onderzoeksmogelijkheden van medewerkers infectieziektebestrijding bij GGD’en te vergroten. Dit door middel van participatie in promotieonderzoek, kortlopende onderzoeken (in parttime aanstelling) en het volgen van scholing gericht op kennis opdoen over wetenschappelijk denken, handelen en onderzoek doen/publiceren, dit alles onder supervisie van ervaren en gekwalificeerde onderzoekers.

Jaarlijks starten acht professionals met een promotieonderzoek bij één van de academische werkplaatsen en acht medewerkers infectieziektebestrijding gaan starten met eenjarig part-time onderzoek. Binnenkort komt er een landelijke call voor GGD medewerkers die belangstelling hebben om onderzoek te doen. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.


Meer informatie

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon