Terug naar overzicht

26 januari 2023

Neem een kijkje op onze wegwijzer: WijzerindeWijk.nl

Met gepaste trots presenteren wij onze Wegwijzer www.wijzerindewijk.nl, met inspiratie en tips om met een lerende aanpak integrale samenwerking in de wijk met inwoners en andere partners te laten slagen. In deze video vertelt Ellen van Steekelenburg, projectleider van Wijzer in de Wijk, kort meer over ons ZonMw project.

Ik opende de link natuurlijk met gepaste trots en grote waardering. Het is onvoorstelbaar wat er allemaal is gepresteerd en dan is het extra leuk dat anderen er gebruik van gaan maken. Complimenten aan allen!

Sjaak de Gouw, voorzitter AWPG NZH, DPG Hollands Midden

Over Wijzer in de Wijk

In het ZonMw project Wijzer in de Wijk (2018 – 2023), zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn, Den Haag en Leiden met kennispartners aan de slag gegaan met een integrale aanpak en samenwerking in de wijk om gezondheidsachterstanden terug te dringen. Drie wijken stonden hierin centraal: Alphen Noord, Den Haag Zuidwest en Stevenshof in Leiden. Het project heeft twee fasen doorlopen.

In fase 1 (2018 – 2019) zijn in elke wijk drie stappen doorlopen: 1) de wijk integraal in beeld brengen, 2) thema’s kiezen vanuit gezamenlijke visie, en 3) plan maken met een mix van (erkende) interventies en afspraken. Bewoners zijn op verschillende manieren betrokken.

In onze wijk is het belangrijk dat mensen elkaar weer leren kennen. Dan volgt samen wandelen vanzelf.

Bewoner

In fase 2 (2019 – 2023) is aan de hand van 4 centrale vragen per wijk en in co-creatie een monitorplan ontwikkeld met inwoners en lokale partners, om al doende te kunnen leren.

Er gebeurt al veel en er is genoeg motivatie om nog meer te doen, maar hierin beter samenwerken en van elkaar leren is wel nodig. Fijn dat we dit gaan doen!

Beroepskracht

Alle stappen vind je terug in de Wegwijzer: “Over Wijzer in de Wijk”.

Elke wijk een eigen plan en aanpak op maat

Elke Wijk heeft op eigen wijze invulling gegeven aan de plannen. In de Wegwijzer (bij De Wijken) vind je de plannen per wijk, interviews met de lokale procesbegeleiders – Mariska Smit (Alphen aan den Rijn), Marnix Kefkens (Stevenshof Leiden) en Nori van Balkom (Den Haag Zuidwest) – en hun tips.

Alvast een tip van Marnix: ‘Laat de uitkomsten los. Dat is aan de bewoners. Ga aan de slag met wat zij willen oplossen.

De beweging die we hebben ingezet is echt heel goed. Positieve Gezondheid is in het coalitieakkoord opgenomen. En onze sociale partners zijn er in bijgeschoold.

Mariska Smit, lokaal procesbegeleider gemeente Alphen aan den Rijn


Infographic opgave verkleinen gezondheidsverschillen verbinding medisch sociaal domein – Wijzer in de Wijk Alphen Noord

Interventies aanbodgericht inzetten levert niet het gewenste resultaat op. Er moet daadwerkelijk vraag zijn naar bijvoorbeeld ‘stoppen met roken-cursussen’, wil dat werken.

Tip Nori van Balkom, lokaal procesbegeleider Den Haag Zuidwest

Toolkit

In Wijzer in de Wijk hebben we met een participatieve, lerende aanpak geprobeerd grip te krijgen op integrale samenwerking in de wijk. Dit is gedaan langs de 4 centrale vragen van Wijzer in de Wijk:

  1. Bereiken we de (juiste) inwoners?
  2. Voelen ze zich (positief) gezonder
  3. Verlopen de interventies met de juiste focus?
  4. Is de samenwerking tussen de (keten-) partners verbeterd?

In De Toolkit van de Wijzer in de Wijk Wegwijzer worden – per vraag – de tools, inzichten, uitkomsten, lessen en handreikingen gedeeld die geholpen hebben in het project.

Bijvoorbeeld: Hoe krijg je inzicht in of je (de juiste) inwoners bereikt met jouw aanpak of interventie? En hoe werf je inwoners om mee in gesprek te gaan over hun gezondheid? In de wegwijzer (bij Inzicht) worden drie aanpakken uit Wijzer in de Wijk gedeeld: Aanpak Casuïstiekbespreking, Handreiking Doelgroepparticipatie van TNO en Stappenplan voor het werven van inwoners voor focusgesprekken.


Meer lezen

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon