Terug naar overzicht

4 september 2018

Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op sociaaleconomische gezondheidsverschillen, WRR policy brief

WRR-Policy Brief 7 Van verschil naar potentieel Een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen (PDF)Alle Nederlanders zijn er sinds de jaren 80 flink in gezondheid op vooruit gegaan. De onderlinge verschillen zijn echter nauwelijks afgenomen, en op sommige punten zelfs toegenomen. De WRR stelt daarom voor het preventiebeleid een nieuwe impuls te geven door niet langer gezondheidsverschillen centraal te stellen, maar het onder de bevolking aanwezige gezondheidspotentieel. Bovendien pleit de WRR voor meer aandacht voor psychische problemen, want op dit vlak is sprake van een groot gezondheidspotentieel.

Bij deze brief zijn diverse GGD’ers betrokken, en ook bij de presentatie was GGD GHOR Nederland spreker, in de persoon van DPG en Dr. Sjaak de Gouw, gepromoveerd in overheidsbeleid op het terrein van overgewicht. Hij benadrukte, evenals de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg, het belang van integraal beleid. Sjaak gaf verder aan de bestuurskundige invalshoek te missen en dat de urgentie groot genoeg moet zijn om iedereen in beweging te krijgen. Het hele kabinet is aan zet, niet alleen het ministerie van VWS. En het hele college van B&W, niet alleen de wethouder volksgezondheid. Lokale, integrale aanpakken laten zien dat er wel resultaten te behalen zijn.

In de media zijn diverse reacties op deze brief te vinden, zoals in Nieuwsuur van 27 augustus 2018, en ook partnerorganisaties hebben gereageerd, zoals Pharos bijvoorbeeld en Sociaal Werk Nederland.

Deze discussie zal vast ook doorwerken in de komende landelijke preventienota, die in 2019 verschijnt.

Bron: Anja Koornstra, GGD GHOR – 3 september 2018

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon