Terug naar overzicht

11 februari 2021

Vaccinatiebereidheid in Hollands Midden neemt toe

Christine Hanning, onderzoeker publieke gezondheid/epidemioloog bij de GGD Hollands Midden, werkt mee aan het landelijke gedragsonderzoek dat begin januari voor de 9e keer is afgenomen. In deze ronde vulden 3.340 inwoners van Hollands Midden een vragenlijst in via een gemeente panel of open link.

Vaccinatiebereidheid neemt toe

Uit de cijfers blijkt dat de vaccinatiebereidheid in de regio Hollands Midden is toegenomen. In november gaf 59% van de ondervraagden aan zich te willen laten vaccineren, in januari is dat percentage gestegen naar 82%. Onder zorgmedewerkers is de vaccinatiebereidheid gestegen van 47% naar 77%. In de regio Haaglanden was de vaccinatiebereidheid in januari 84%.

Naast de cijfers over vaccinatiebereidheid zijn er cijfers over de perceptie van vaccineren. Werkt vaccineren, de angst voor bijwerkingen, is het veilig en draagt het bij aan een uitweg uit de crisis? Zo blijkt 24% van de ondervraagde panelleden bang te zijn voor mogelijke bijwerken en gelooft 74% dat als een vaccin goedgekeurd is, het ook veilig is.

Ook testbereidheid neemt toe

Het aantal mensen dat zich met (nieuwe) klachten heeft laten testen blijft in Hollands Midden stijgen van 43% begin oktober, 61% half november tot 68% begin januari.

Leefregels blijven punt van aandacht

Twee op de drie deelnemers is naar buiten geweest (anders dan voor de test) terwijl ze mogelijke coronagerelateerde klachten hadden. Belangrijkste redenen waren een frisse neus halen (31%) of boodschappen doen (27%). Begin januari werd wel vaker thuis gebleven bij klachten dan half november toen nog drie kwart (74%) van de deelnemers naar buiten ging, anders dan voor de test.

Nog veel meer informatie

In het gedragsonderzoek is verder ook gevraagd naar het gebruik van de CoronaMelder, besmettingen, contact met besmette personen, perceptie van de besmettingskans, draagvlak voor gedragsregels, het zich houden aan de gedragsregels en veranderingen in welzijn en leefstijl.

Volgende meting

In 2021 blijft het gedragsonderzoek nog periodiek uitgevoerd worden. Tussen 10 en 14 februari vindt de 10e meting plaats.

We brengen de resultaten zo snel mogelijk naar buiten. De resultaten van de 10e meting komen waarschijnlijk begin maart op ons dashboard.

Christine Hanning

Nieuwsgierig geworden?

Kijk voor meer informatie over het corona gedragsonderzoek op:

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon