Terug naar overzicht

11 februari 2021

ZonMw subsidie Fase 2 Verbetering lokale praktijk onbedoelde zwangerschap in Den Haag

Een brede samenwerking van partijen werkte het afgelopen jaar met een startsubsidie van ZonMw aan een projectplan om in Den Haag een betere samenwerking tot stand te brengen tussen professionals werkzaam in het medische en sociale domein, zodat preventie en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap verbetert. Met succes! Een vierjarig project is onlangs gehonoreerd binnen de ZonMw subsidieronde Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar (jong) ouderschap.

Projectdoelen

In het project staan de volgende doelen centraal:

  1. Het ontwikkelen en implementeren van een reflexief monitoringsproces dat continue verbetering stimuleert in preventie en zorg van onbedoelde en kwetsbare zwangerschappen;
  2. Het in kaart brengen van werkzame en belemmerende factoren in het bieden van preventie en zorg bij onbedoelde en kwetsbare zwangerschappen;
  3. Het vertalen van bevindingen in (scholings)modules voor onderwijs en beroepspraktijk.

Doelgroep

De einddoelgroep van dit project zijn kwetsbare vrouwen en hun eventuele partners die te maken hebben (gehad) met een onbedoelde en kwetsbare zwangerschap en/of verhoogd risico lopen op een onbedoelde zwangerschap. In Den Haag gaat het om een omvangrijke groep met veel problematiek. Het beter aansluiten bij de leefwereld van deze vrouwen en hun eventuele partners is een expliciet onderdeel van dit project. In de voorbereiding is samen met de doelgroep, ervaringsdeskundigen en professionals werkzaam in dit veld onderzocht wat nodig is en hoe dit aangepast kan worden.

Reflexieve Monitoring in Actie (RMA)

Het bereiken van een integrale aanpak in de zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap is een complex proces. Dit vereist een fundamentele en duurzame verandering (systeeminnovatie) in de manier van organiseren, denken en doen voor de betrokken organisaties en professionals. Centraal in het project staat de vorming van lerende netwerken. Op basis van de startfoto uit fase 1 worden gezamenlijke activiteiten opgezet waarbij de samenwerking zich vanuit een zelf-evaluatie cyclus ontwikkelt tot een learning community of lerend netwerk. Het opzetten, invoeren en uitvoeren van activiteiten wordt continue gemonitord en de bevindingen worden teruggekoppeld, waarna activiteiten aangepast of verder opgezet kunnen worden. Hiervoor wordt de methodiek van Reflexieve Monitoring in Actie (RMA) gebruikt.

De RMA-cyclus. Van Mierlo et al. 2010. Reflexieve monitoring in actie. Handvatten voor de monitoring van systeeminnovatieprojecten. Wageningen Universiteit en Vrije Universiteit Amsterdam.

 

Oordeel ZonMw commissie

De ZonMw commissie is positief over de doelen van het project: meer verbinding creëren tussen partners in verschillende domeinen in de gemeente Den Haag zodat preventie en zorg bij onbedoelde zwangerschap en kwetsbaar ouderschap verbetert, over het uitgebreide voortraject waarbij alle betrokken partijen een inbreng hebben gehad in de totstandkoming van de subsidieaanvraag en over de brede doelgroep van kwetsbare onbedoeld zwangeren en hun partner.

Samenwerkingsverband

De partijen waar dit samenwerkingsverband uit bestaat zijn Xtra plus, Gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC), Ella Verloskundige Zorg, MEE Zuid-Holland Noord (waaronder den Haag valt), Loket Jonge Moeders (LJM), Fiom, Siriz, Nazorg Poli van Haga Ziekenhuis, De Haagse Hogeschool en ExpEx (jonge ervaringsdeskundigen). De AWPG NZH is mede-aanvrager. Het project zal vallen onder de paraplu van Haagse Kansrijke Start, in nauw overleg met GGD Haaglanden.

De projectcoördinatie is in handen van Faizel Jawahierkhan van Xtra Plus. Wilt u meer weten dan kunt u contact met hem opnemen: f.jawahierkhan@xtra.nl.

Meer informatie

Nieuwsbericht: Startsubsidie: Voorkomen onbedoelde zwangerschappen in Den Haag

Projectbeschrijving: Verbetering lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap in Den Haag. Fase 1.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon