Terug naar overzicht

18 juni 2023

Tijd om door te pakken

Het ZonMw Preventieprogramma 2023-2026 “Kennis voor preventie: juist nu!” is eind april 2023 van start gegaan. Het programma sluit aan op de regionale preventie infrastructuur en ondersteunt de ambities van het IZA en GALA. Daarnaast biedt het kansen aan GGD en AWPG voor regionale kennisontwikkeling en implementatie op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

Kansen nog niet eerder zó groot geweest

De Covid pandemie heeft laten zien dat er een breed gedragen behoefte is aan een goede en structureel georganiseerde publieke gezondheidszorg. Het Preventieprogramma 2023-2026 speelt in op deze behoefte en de kansen die deze biedt voor de volksgezondheid. ZonMw wil met dit programma meer bereiken in kortere tijd en intensiveert daarom de zoektocht naar versnelling en vernieuwing. Bij nieuw onderzoek worden praktijk, beleid, opleidingen en burgers daarom vanaf het begin betrokken.

 

Gezond gedrag én gezonde omgeving

Het ZonMw Preventieprogramma is een doorlopend programma. In elke nieuwe periode wordt voortgebouwd op datgene wat in de vorige periode al is gestart of de resultaten daarvan. In de periode 2023-2026 wordt nieuwe kennis ontwikkeld en ingezet op de implementatie en toegankelijkheid van bestaande kennis. De focus daarbij ligt op gezonde leefstijl, gezond gedrag en het terugdringen van gezondheidsachterstanden. Daarnaast focust het programma op het versterken van een gezonde invloed vanuit de sociale, voedings- en digitale omgeving.

 

Versterken regionale preventie infrastructuur

In het programma is er een belangrijke plek voor versterking van regionale samenwerking en de bijbehorende kennisinfrastructuur. Dit is nodig, want de ambities in het IZA en GALA -om de beweging van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag te maken en tot meer regionale samenwerking te komen- vragen om versterking van de kennis- en adviesfunctie van GGD’en. Hierop bereiden GGD’en zich al voor, óók de GGD Haaglanden en GGD Hollands Midden. Ze willen samen met de AWPG NZH een belangrijke rol spelen als regionale schakel in de kennisinfrastructuur op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie.

 

Invulling programma

Subsidies worden uitgezet in drie programmalijnen en één deelprogramma:

Subsidieoproepen

Het programma is gestart met een budget van € 43 miljoen. De subsidietoekenningen vinden plaats in de periode 2023 t/m 2026. Alle openstaande subsidieoproepen zijn te  vinden in de ZonMw subsidiekalender.

 

Meer informatie

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon