Terug naar overzicht

18 juni 2023

Pilot Kinderwens bespreken in de JGZ in Hollands Midden

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) professional kan door simpelweg te vragen naar iemand zijn/haar actuele kinderwens een enorm verschil maken in het voorkomen van kinder- en gezinsleed. In Nederland wordt 1 op de 4 vrouwen ongepland zwanger en voor 1 op de 6 vrouwen is dit ook ongewenst. Het bespreekbaar maken van de kinderwens is nu niet gebruikelijk in de JGZ.

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften

In het najaar 2022 hebben 7 uitvoerende JGZ-professionals gedurende drie maanden ervaringen opgedaan met het bespreekbaar maken van de kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Dat deden zij tijdens diverse reguliere JGZ contactmomenten aan de hand van de methodiek Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ) en als onderdeel van het programma Nu Niet Zwanger (NNZ).

GIZ is een erkende gespreksmethodiek die gebruik maakt van visuele tools, met pictogrammen, die op tafel liggen en de communicatie tussen cliënt en professional ondersteunen. De GIZ biedt diverse “haakjes” om de kinderwens op een natuurlijke wijze te agenderen. Bijvoorbeeld ‘Gezin’, ‘Geld/ Werk/ Wonen’, ‘Opvoeden’ , ‘Ouderschapsbeleving’ of ‘Seksuele ontwikkeling’.

 

Nu Niet Zwanger

De doelstelling van Nu Niet Zwanger is dat mensen (m/v) met een verhoogde kwetsbaarheid een bewuste keuze maken over het moment van hun kinderwens zodat zij niet onbedoeld zwanger raken. Dit doel wordt bereikt door een eerlijk en open gesprek te voeren over hun kinderwens, seksualiteit en anticonceptie en door mensen met raad en daad bij te staan.

 

Resultaten

Het stellen van de vraag naar de kinderwens blijkt heel goed te kunnen in de JGZ, omdat JGZ-professionals lange tijd betrokken zijn bij een gezin, meerdere contactmomenten hebben om de thema’s te bespreken en daarbij ook een goed beeld krijgen van de draagkracht en draaglast van ouders en of er sprake is van kwetsbare omstandigheden.

Het heeft me weer verrast hoe waardevol vragen naar kinderwens kan zijn. Als ik niet met deze NNZ-pilot had meegedaan, had ik hoogstwaarschijnlijk vandaag dit gesprek niet gevoerd met deze moeder. Ik merk echt dat ik een soort blinde vlek op dit onderwerp heb/had.

JGZ-Medewerker

De pilot heeft een overzicht opgeleverd met do’s en don’ts, bevorderende en belemmerende factoren om het kinderwensgesprek aan te gaan en tal van casuïstiek voorbeelden die een beeld geven van de praktijk.

Onze pilot heeft echt de bedoeling gehad om de implementatie te bevorderen en in een klein groepje ervaringen op te doen en deze lessen te verspreiden en ik denk dat dat aardig gelukt is.

Marjanne Bontje

MEER LEZEN

Meer informatie en ervaringen in de rapportage Pilot NNZ & GIZ

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon