Terug naar overzicht

18 juni 2023

Mooi nieuw beeldmerk voor Preventie onbedoelde zwangerschap

In overleg met de partners in het project Preventie onbedoelde zwangerschap op VSO en MBO in Hollands Midden is een mooi nieuw beeldmerk ontworpen, waarin elementen van het project zijn verwerkt. Goed voor de herkenbaarheid!

 

Over het project

Met subsidie van ZonMw werken verschillende scholen (Leystede, Prisma VSO, Rijnstroom college en MBO Rijnland locatie Leiden en Alphen aan den Rijn) samen met leerlingen, ervaringsdeskundigen, GGD, TNO, interventie-eigenaren, gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn en Reos, stapsgewijs toe naar een integrale aanpak ter voorkoming van onbedoelde zwangerschap in het VSO en MBO. In de regio Hollands Midden is 10% van de nieuwe moeders (zeer) jong. Met name laag opgeleide jongeren en jongeren met een etnische achtergrond hebben meer risico op ongeplande zwangerschap. Ook leerlingen in het VSO en MBO hebben een verhoogd risico. Preventie en het versterken van de weerbaarheid is daarom wenselijk onder deze doelgroep.

 

Integrale aanpak

De integrale aanpak bestaat uit een combinatie van de vier pijlers van de Gezonde School aanpak. Door invulling van de vier pijlers; educatie, omgeving; signalering en beleid, kan een school structureel werken aan het thema Relaties en Seksualiteit. Denk aan spreekuren op school, en borging binnen het schoolbeleid.

 

Een beeldmerk vol betekenis

Er is gekozen voor een beeldmerk zonder scherpe lijnen, met zachte kleuren, speels en toegankelijk. Het omgedraaide vraagteken staat voor het vragende karakter én voor een persoon met buik. Ook de pijlers van de Gezonde School aanpak komen terug in het beeldmerk. Het vraagteken staat voor de pijlers signalering en educatie. Het hart staat voor samen, voor ondersteuning en voor sociale/fysieke omgeving. De stip staat voor stip op de horizon, voor kaders/beleid en schoolsetting.

 

Trots op resultaten tot nu toe

In een vorige nieuwsbrief deden we verslag van de projectopbrengsten in het eerste projectjaar. Ook in projectjaar 2 zijn mooie resultaten geboekt. Zo constateerden betrokkenen dat de samenwerking en afstemming tussen scholen en GGD (gezondheidsbevordering, team seksuele gezondheid) sterk verbeterd is. Ook zijn er verbeteringen in de structurele, integrale aanpak op scholen. Er wordt nu gewerkt op basis van jaarplannen, er zijn meer activiteiten uitgevoerd en er is een groter bereik. Ook is er beter zicht op specifieke wensen en behoeften per school/per doelgroep, waardoor mogelijkheden tot aanpassingen in het aanbod kunnen worden onderzocht.

 

Bekendheid is nog een verbeterpunt

Ondanks deze mooie resultaten is de buitenwereld nog onvoldoende op de hoogte van de stappen die gezamenlijk gezet worden. In de komende periode zal meer aandacht uitgaan naar communicatie om de betrokkenheid te vergroten en om de resultaten voor een bredere groep inzichtelijk te maken. De ontwikkeling en bekendmaking van een nieuw beeldmerk is een eerste stap. Wordt vervolgd!

 

Wilt u meer weten over dit project?

Contactpersoon: Kirsty van der Geest, programma adviseur, kvandergeest@reos.nl

 

MEER LEZEN

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon