Leefstijl

 
Afgerond2017

Voedselzekerheid : voeding en gezondheid in Haagse achterstandsgezinnen

Aanleiding en doel Dit onderzoek gaat over de mate van voedselzekerheid van Haagse achterstandsgezinnen. Voedselzekerheid is de mate waarin men (fysieke en economische) beschikking heeft tot adequate voeding. Een lage voedselzekerheid betekent bijvoorbeeld dat mensen bewust maaltijden moeten overslaan of kleinere porties of minder gevarieerd eten vanwege financiële redenen. Met dit onderzoek gaan we na in hoeverre de mate van ... Lees meer

Afgerond2013

Jongeren, uitgaan en middelengebruik in Den Haag

Haagse uitgaande jongeren gaan gemiddeld 5 uur per week uit. Tijdens het uitgaan worden naast alcohol ook andere genotmiddelen zoals cannabis, XTC en cocaïne gebruikt. Risico’s bij dit gebruik zijn het combineren van middelen, het frequent en veel gebruik van middelen en het experimenteren met nieuwe middelen. Gevolgen van gebruik van alcohol en andere genotmiddelen zijn bijvoorbeeld alcoholvergiftiging, negatieve effecten ... Lees meer

Afgerond2014

Gehoorschade: bevordering van het gebruik van gehoorbescherming in het uitgaansleven in Zoeterwoude

In een eerder AWP-project werd een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor preventie van gehoorschade door harde muziek bij bezoekers van jongerencentrum Utopia in Zoeterwoude (zie TNO rapport R10381 voor context/achtergrond en relevantie). Dit project werd uitgevoerd in samenwerking tussen de partners van de AWP (TNO, GGD-Hollands Midden, LUMC, gemeente Zoeterwoude). Ook de Nationale Hoorstichting en VWS zijn hierbij betrokken ... Lees meer

Afgerond2013

Gehoorschade: mogelijkheden voor preventie bij bezoekers jongerencentrum Zoeterwoude

In het Jeugdhonk in Zoeterwoude wordt erg harde muziek gedraaid. De gemeente is eigenaar van het Jeugdhonk maar verhuurt deze aan de Jongerenvereniging. De burgemeester, die ook portefeuillehouder Jeugd en portefeuillehouder Volksgezondheid is, maakt zich zorgen om gehoorschade bij de jongeren die deze avonden bezoeken. Dit is een terechte zorg: al is het wetenschappelijk bewijs voor gehoorschade door uitgaan niet ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2009

Randvoorwaarden voor implementatie van beweegprogramma’s voor hoogrisicogroepen

In 2009 is het project ‘Randvoorwaarden voor implementatie van beweegprogramma’s voor hoogrisicogroepen’ binnen het Preventie programma van ZonMW gehonoreerd. De subsidieaanvraag kwam tot stand door een samenwerking van GGD Hollands Midden, LUMC, sectie Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, TNO en de afdeling Gezondheidspsychologie van de Universiteit Leiden. Het idee voor het project is vanuit de praktijk ontstaan. De goedlopende interventie met ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2013

Determinantenanalyse gezonde leefstijl Hindostanen

De GGD Haaglanden heeft in de loop der jaren veel bereikt ten aanzien van het stimuleren van een gezonde leefstijl van haar inwoners. Toch blijft een aantal doelgroepen achter. De Hindostaanse gezinnen vormen één van de voornaamste doelgroepen waarbij tot nu toe nog beperkt resultaat bereikt is. Er is nog steeds een gebrek aan gegevens om betere interventies en beter ... Lees meer

LEES VERDER
Afgerond2012

Adolescenten & Alcohol

Aanleiding en doel De gemeente Teylingen heeft, in samenwerking met de de GGD Hollands Midden, een onderzoek laten uitvoeren naar de achtergronden van alcoholgebruik door jongeren binnen haar gemeente. Aanleiding tot het onderzoek was dat uit het Gezondheidsrapport 2008 bleek dat het percentage alcoholgebruik van Warmondse jongeren iets hoger was dan van jongeren uit Sassenheim en Voorhout. Bovendien gaf meer ... Lees meer

LEES VERDER

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon