Determinantenanalyse gezonde leefstijl Hindostanen

De GGD Haaglanden heeft in de loop der jaren veel bereikt ten aanzien van het stimuleren van een gezonde leefstijl van haar inwoners. Toch blijft een aantal doelgroepen achter. De Hindostaanse gezinnen vormen één van de voornaamste doelgroepen waarbij tot nu toe nog beperkt resultaat bereikt is. Er is nog steeds een gebrek aan gegevens om betere interventies en beter beleid voor deze minderheidsgroep te ontwikkelen.

Vaststellen hoe het momenteel met de gezondheid van Hindostanen in Den Haag gesteld is en hoeveel belang zij hechten aan componenten van de cultuur van hun land van herkomst. Als duidelijk is welke determinanten van invloed zijn op een gezonde leefstijl van Hindostanen, kan een cultuurspecifieke leefstijl interventie ontwikkeld worden, die rekening houdt met de voorwaarden verbonden aan hun cultuur. Uiteindelijk doel is de kwaliteit van leven van Hindostanen te verbeteren.

Vraagstelling

 • Kan een cultuurspecifieke leefstijl interventie leiden tot een betere kwaliteit van leven van Hindostaanse gezinnen?

Aanpak

Tijdens het Milan-festival in Den Haag (het grootste Hindostaanse openlucht festival van Europa) in juli 2013, zijn Hindostanen gevraagd mee te werken aan dit onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De vragenlijsten werden afgenomen door Hindostaanse vrijwilligers, die vooraf aan het festival een training hebben gekregen over het benaderen van deelnemers en het afnemen van vragenlijsten. Op deze manier zijn de data voor dit onderzoek verzameld door de doelgroep zelf.

De vragenlijst heeft informatie verzameld over:

 1. Demografische gegevens
 2. Leefstijl
 3. Sociale cohesie
 4. Toegankelijkheid van de gezondheidszorg
 5. Kwaliteit van leven
 6. Motivatie tot verandering.

Er is gebruik gemaakt van informed consent; deelnemers werd duidelijk gemaakt dat ze vrijwillig konden deelnemen en dat de resultaten anoniem werden gebruikt.

Participanten

 • GGD Haaglanden, Ellen Ricke, senior functionaris gezondheidsbevordering, projectleider en contactpersoon (ellen.ricke@ggdhaaglanden.nl)
 • Stichting Hindustani
 • LUMC/PHEG, Barend Middelkoop, hoogleraar Public Health

Conclusies

 • Collectivisme is een belangrijke component van de Hindostaanse cultuur.
 • Hindostanen hebben een lage self-efficacy, zij zien zichzelf niet in staat om zelf belangrijke veranderingen in hun leven aan te brengen.
 • Er is sprake van een externe locus of controle (fatalisme).
 • Hindostanen ervaren sociale en culturele barrières
  Deelnemers aan het onderzoek willen meer gaan sporten/bewegen.

Aanbevelingen
Om de kwaliteit van leven van Hindostaanse gezinnen te verbeteren, moet er een interventie ontwikkeld worden gericht op het vergroten van de fysieke activiteit van deze gezinnen. De interventie moet zich in ieder geval richten op:

 • Het vergroten van kennis
 • Self-efficacy
 • De subjectieve norm

Voordat de interventie ontwikkeld kan worden, is eerst aanvullend onderzoek nodig in de zin van Participatief Actie-onderzoek om beter te begrijpen hoe zaken als subjectieve norm en self-efficacy bij Hindostaanse gezinnen zouden kunnen worden beïnvloed. Aangezien de gezondheidsproblemen waar Hindostaanse volwassenen mee te maken hebben, al in de vroege jeugd aangepakt moeten worden, is het van belang om vooral kinderen bij het vervolgonderzoek te betrekken.

Deze conclusies vormen de basis voor een uitgebreid vervolgonderzoek, die resulteert in een wetenschappelijke promotie en proefschrift.

Producten

Needs assessment. Gezondheidsdeterminanten Hindostanen.
Ellen Ricke, Barend Middelkoop, 2013.

Samenvatting

Hindostaanse gezinnen in Den Haag vormen één van de voornaamste doelgroepen waarbij het stimuleren van een gezonde leefstijl verbeterd kan worden. Er is een gebrek aan gegevens om betere interventies voor hen te ontwikkelen.

Het doel van het onderzoek was vaststellen hoe het momenteel met de gezondheid van Hindostanen in Den Haag gesteld is en hoeveel belang zij hechten aan componenten van hun cultuur.

Daarvoor zijn tijdens het Milan-festival in Den Haag op 5, 6 en 7 juli 2013, Hindostanen gevraagd een vragenlijst in te vullen, afgenomen door Hindostaanse vrijwilligers. Op deze manier zijn de data voor dit onderzoek verzameld door de doelgroep zelf.

De uitkomst van het onderzoek was dat deelnemers meer willen gaan bewegen, maar daarbij sociale en culturele barrières ervaren. De conclusie is dat de kwaliteit van leven van Hindostaanse gezinnen verbeterd kan worden door een beweeginterventie te ontwikkelen die hier rekening mee houdt.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon