Terug naar overzicht

22 april 2020

Startsubsidie: Voorkomen van onbedoelde zwangerschappen in Den Haag

ZonMw heeft begin april een startsubsidie toegekend aan een breed samenwerkingsverband van organisaties in Den Haag: Xtra Plus (als hoofdaanvrager), gemeente Den Haag, GGD Haaglanden, LUMC, AWPG NZH, Ella verloskundige Zorg, MEE Zuid-Holland Noord, Loket Jonge Moeders, FIOM, Nazorg Poli van Haga Ziekenhuis en ExpEx ervaringsdeskundigen.

Met deze startsubsidie kunnen we aan de slag om een plan te maken om onbedoelde zwangerschappen in Den Haag te voorkomen. Dat willen we bereiken door betere samenwerking tussen professionals werkzaam in het medische en sociale domein, meer integrale zorg, meer aandacht voor cultuur-sensitieve aspecten van zorgverlening en grotere betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. 3 november 2020, om 14.00 uur is de deadline voor het indienen van een projectvoorstel bij ZonMw.

Situatie in Den Haag

Den Haag is een multiculturele stad met 531.000 inwoners en 180 nationaliteiten. Het aantal geboorten ligt rond de 6.000 per jaar. Er zijn geen cijfers over onbedoelde zwangerschappen. Het beeld bij de verloskundigenpraktijk betrokken bij dit initiatief is dat ongeveer 40% van de vrouwen die zich bij hen melden ongepland (en regelmatig) ongewenst zwanger is.

De vrouwen waar de organisaties uit het samenwerkingsverband mee te maken hebben, hebben in meerderheid een niet-Westerse achtergrond, veel sociale en/of psychiatrische problemen en ervaren afstand tot hulpverlenende instanties. De leeftijd varieert: zowel (zeer) jonge als oudere vrouwen (die reeds een gezin hebben) melden zich met onbedoelde zwangerschappen.

De partijen zien een gebrek aan verbinding tussen organisaties in het medische en sociale domein, waardoor zij langs elkaar heen werken en hulp voor vrouwen en hun partners traag op gang komt. Ook de aansluiting van zorgverlening op de culturele diversiteit is niet optimaal.

De projectcoördinatie is in handen van Faizel Jawahierkhan van Xtra Plus. Wilt u meer weten dan kunt u contact met hem opnemen: f.jawahierkhan@xtra.nl.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon