Terug naar overzicht

21 april 2020

Startsubsidie: Voorkomen onbedoelde zwangerschappen op het VSO en MBO in Hollands Midden

ZonMw kende begin april een startsubsidie toe aan een breed samenwerkingsverband van gemeente Leiden, onderwijsinstellingen, verloskundigen, GGD HM, TNO, AWPG NZH, Reos, de lokale coalitie Kansrijke start, Stichting Centering Healthcare, Soa Aids Nederland en bestaande samenwerkingsverbanden in de geboortezorg en het publieke domein.

Met deze startsubsidie gaan partijen aan de slag om een plan te maken om onbedoelde zwangerschappen op het VSO en MBO in Hollands Midden te voorkomen. Dat willen we bereiken door betere samenwerking én een integrale aanpak.

In de regio Hollands-Midden zijn er relatief veel meisjes onbedoeld zwanger ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Met name laag opgeleide jongeren en meisjes met een migratieachtergrond vormen een risicogroep.

MBO-scholen, praktijkonderwijs en het Speciaal Voortgezet Onderwijs besteden hier ook aandacht aan maar de initiatieven zijn ad hoc en er is nog geen samenhang tussen onderwijs, zorg en gemeentelijk beleid. Bovendien zijn de initiatieven voornamelijk gericht op educatie.

Vanuit het programma Kansrijke start van de regio Hollands Midden en lokale partners is er behoefte aan een aanpak waarbij de partners initiatieven bundelen en op elkaar afstemmen en verbeteren.

Sabine Mira Ferrer van Reos (Regionale Eerstelijns Ondersteunings Structuur Zorg) neemt de projectcoördinatie op zich. Wilt u meer weten dan kunt u contact met haar opnemen, tel. 06 250 336 80, smiraferrer@reos.nl.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon