Terug naar overzicht

23 februari 2024

Samen leren in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk

Gemeenten staan voor grote opgaven, zowel in het fysieke als in het sociale domein. Daarom werken praktijkprofessionals, gemeenteambtenaren, onderzoekers en inwoners steeds vaker samen in organisatie-overstijgende leernetwerken om complexe vraagstukken aan te pakken. Ook onderling kunnen gemeenten veel van elkaar leren bij het uitvoeren van integraal gezondheidsbeleid.

Vier jaar ervaring gebundeld

In oktober 2018 kregen zes consortia waaronder Wijzer in de Wijk een ZonMw-subsidie uit de ronde ‘Aan de slag met preventie in uw gemeente’. Vier jaar lang werkten gemeenten, GGD’en, Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid, Werkplaatsen Sociaal Domein, praktijkorganisaties én inwoners samen om (erkende) interventies in te zetten en daarmee preventie te bevorderen.

Om te zorgen dat geleerde lessen nog beter beschikbaar komen voor gemeenten, vroeg awpg Lumens namens de zes consortia een ZonMw Verspreidings- en implementatie-impuls (VIMP) aan. Gezamenlijk is besloten het kennisproduct te richten op: ‘Hoe zet je een leernetwerk/lerende aanpak op?’ In samenwerking met VNG, Amsterdam UMC en ZonMw zijn de ervaringen en geleerde lessen nu gebundeld in het kennisdocument ‘Samen leren’.

‘Samen leren’ biedt écht meerwaarde: het zorgt voor optimale uitwisseling van kennis en ervaring en voorkomt dat iedereen opnieuw het wiel uitvindt.

Coördinator awpg Lumens Addi van Bergen

Samen leren zorgt voor optimale uitwisseling van kennis en ervaring

Partijen breiden door het samenwerken hun professionele netwerk uit en er ontstaat samenwerking tussen mensen van verschillende organisaties en met verschillende achtergronden en functies. Dit levert nieuwe inzichten, perspectieven en verbindingen op. Daarnaast kan een lerende praktijk een betere lokale aansluiting van het aanbod van gezondheidsinterventies opleveren.

Belangrijk om kennis te delen

Kennisdeling, gericht op een groter publiek dan de betrokken partijen in het leernetwerk, helpt om bekendheid en status te geven aan de lerende praktijk. Een lerende praktijk kan producten, methoden of instrumenten inzetten die van waarde zijn voor andere organisaties. Zo heeft het project Wijzer in de Wijk een toolkit opgesteld met tools, inzichten, uitkomsten, lessen en handreikingen die hen hebben geholpen in het project.

Tijdens een van de leersessies hebben we een profiel opgesteld van de ideale lokale procesbegeleider, leerzaam en bruikbaar voor de GALA plannen in gemeenten.

Wijzer in de Wijk projectleider Ellen van Steekelenburg

Meer lezen

Dit project is mogelijk gemaakt door:

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon