Terug naar overzicht

14 januari 2023

Samen Leiden één van de gezondste steden van Nederland maken

Hoe kunnen Leidenaren zo gezond mogelijk oud worden? En wat is er nodig om de grote gezondheidsverschillen te verkleinen? Dat is de missie van het Leiden Healthy Society Center, een nieuw initiatief van de Gemeente Leiden en de Universiteit Leiden samen met vele andere partners in de stad.

Decaan Paul Wouters van de Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden en Fleur Spijker, wethouder Economie, Kennis, Sport en Gezondheid van de gemeente Leiden, tekenden op 8 november voor een volle zaal een intentieverklaring om het Leiden Healthy Society Center in het komend jaar met alle partners samen verder vorm te geven.

Kennis en initiatieven samenbrengen

‘In Leiden zijn we in de unieke positie om gezondheid, welzijn en vitaliteit van de inwoners te verbeteren en om gezondheidsverschillen te verkleinen’, aldus wethouder Spijker. Niet alleen vanwege de rijke infrastructuur van kennisinstituten, maar ook door de vele mooie gezondheidsinitiatieven vanuit beleid, praktijk en wetenschap! De uitdaging is om ál deze initiatieven en kennis bij elkaar te brengen, te benutten en op te schalen.

Veel raakvlakken met de AWPG NZH

Er zijn veel raakvlakken tussen het Leiden Healthy Society Center en de AWPG NZH. Dit geldt zowel voor de werkwijze – het samenbrengen van beleid, onderzoek en praktijk-, als voor de missie –gezondheid van inwoners verbeteren en gezondheidsverschillen verkleinen– en de uitvoering. In de 6 gepresenteerde flash pitches passeerden verschillende AWPG projecten de revue, zoals Wijzer in de Wijk (Stevenshof Vitaal), Kijkje in de Keuken (LUMAN antropologennetwerk) en de COVID Radar app. Maar waar ligt de win-win?

Gezondheid is breder dan het medische domein

Universitair hoofddocent Sandra van Dijk is wetenschappelijk coördinator Healthy Society vanuit Leiden-Delft-Erasmus universiteiten en Medical Delta. Zij is een linking pin tussen de AWPG NZH en de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Wat ziet zij als mogelijke terreinen van samenwerking? Sandra legt uit dat het Leiden Healthy Society Center weliswaar gezondheid tot doel heeft, maar dat het accent niet primair op het medische domein ligt. ‘Het Leiden Healthy Society Center is speciaal geïnteresseerd in het verbinden van de zorg en expertise vanuit de maatschappij- en gedragswetenschappen. Meerdere disciplines zijn nodig om de problemen aan te pakken. Zo onderzoeken antropologen bijvoorbeeld of kwetsbare groepen wel goede toegang hebben tot de zorg. En de Corona epidemie heeft ons laten zien dat gedragswetenschappen essentieel zijn.

Gezondheidsvraagstukken zijn vaak complex door een combinatie van problemen zoals schulden, stress en sociale uitsluiting.

Sandra van Dijk

Nieuwe werkvormen voor co-creatie

Een brede samenwerking is nodig en co-creatie kan daarbij volgens Sandra een van de sleutels zijn. Het Leiden Healthy Society Center wil met inwoners, kennispartners, welzijnsorganisaties en bedrijven zoeken naar oplossingen voor problemen op het gebied van gezondheid en welzijn van inwoners. ‘Hoe kun je elkaar inspireren en bruggen bouwen zonder te vervallen in de traditionele structuur van sprekers en zaaltjes?’, is een van de uitdagingen volgens Sandra. Dit is een interessante vraag die ook breder binnen de AWPG relevant is$.


Meer lezen:

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon