Terug naar overzicht

16 december 2021

RAV Haaglanden ontvangt ZonMw Implementatie impuls

De Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Haaglanden ontving deze zomer een ZonMw subsidie om de kwaliteit, organisatie en samenwerking van de mobiele zorg met psychiatrische hulpverlening in de regio te verbeteren.

Voor mensen die op korte termijn psychiatrisch beoordeeld moeten worden of dat net zijn, is regelmatig mobiele zorg nodig. Het gaat om mensen die klachten hebben van angst, paniek, depressiviteit, manische en/of psychotische symptomen, suïcidaliteit, intoxicatie of ander verward gedrag vertonen. Ook in het kader van een psychiatrische behandeling kan mobiele zorg nodig zijn. Goede zorg voor deze personen stelt eisen aan de houding en professionele kennis van de betrokken zorgprofessionals. (Bron: Ambulancezorg Nederland)

Regiefunctie bij de RAV’s

De afgelopen jaren zijn er in Nederland bijna 50 regionale pilots uitgevoerd om nieuwe vormen van mobiele zorgverlening voor personen met verward gedrag uit te testen. Ook in de regio Haaglanden zijn meerdere pilots uitgevoerd voor triage en passend vervoer. De resultaten van deze pilots waren in 2020 aanleiding voor het Ministerie van VWS om de regie van passende mobiele zorg, voor nu en in de toekomst, bij de RAV’s neer te leggen. In samenwerking met de Nederlandse ggz, Zorgverzekeraars Nederland en MIND, is een kwaliteitskader ontwikkeld ‘Ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling’. De ZonMw subsidie is bedoeld om de implementatie van dit nieuwe kwaliteitskader voor mobiele zorg met psychiatrische hulpverlening te ondersteunen.

De zorg behoort humaan en de-escalerend te gebeuren waarbij verdere fysieke of psychische schade voor de patiënt wordt voorkomen.

Henriëtte Dekkers-Sinke, Hoofd Ambulancezorg GGD Haaglanden | Bestuurder RAV Haaglanden

Implementatie impuls RAV Haaglanden

In de regio Haaglanden ervaren bemanningen van ambulance, centralisten van de meldkamer ambulancezorg en zorgprofessionals in de GGZ dat processen rondom de inzet van mobiele zorg bij personen met psychiatrische klachten en personen met verward gedrag nog niet soepel verlopen. In dit project worden samen met de ketenpartners nieuwe zorgpaden ontwikkeld in relatie tot passend vervoer naar de juiste plek (spoor 1). Ook wordt feedback in de keten gefaciliteerd door middel van ketenbrede casuïstiekbesprekingen (spoor 2). Om elkaar goed en snel te kunnen vinden en begrip te creëren voor elkaars werkomstandigheden worden op persoonsniveau contacten gelegd tussen mensen die werken bij de verschillende ketenpartners. Door kortere lijnen kan de operationele aanpak soepeler verlopen en de zorg aan patiënten met verward gedrag (c.q. met psychiatrische hulpverlening) verbeterd worden.

De kwaliteit van de ambulancezorg voor deze patiënten vereist specifieke deskundigheid in dikwijls complexe situaties, dit vereist optimale samenwerking tussen RAV en haar ketenparters, zo ook de GGD.


Meer lezen?

Pilots passend vervoer in de regio Haaglanden:

Pilot passend vervoer in de regio Hollands Midden

Bronnen

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon