Leiden Noord, Gezonde Toekomst Dichterbij

Het programma Gezonde Toekomst Dichterbij ondersteunt projecten die gericht zijn op het terugdringen van gezondheidsachterstanden van mensen met een lage sociaaleconomische status, met name ‘kansarme gezinnen’. Door te zorgen dat mensen niet alleen gezonder worden, maar zich ook gezonder voelen. Naast de aanpak van roken, alcoholgebruik en overgewicht, is er ook aandacht nodig voor psychosociale problematiek en het versterken van de eigen gezondheidsvaardigheden.

Ditmaal geen theoretische oplossingen of plannen van beleidsmakers, professionals en/of wetenschappers maar mensen uit de wijk die zelf met oplossingen komen. Nu gaan mensen uit Leiden Noord zelf bedenken hoe zij, en hun kinderen, gezonder kunnen leven. Onder gezondheid verstaan we: “Gezondheid als het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”.

Het doel van deze studie is het samen met de inwoners van Leiden Noord bedenken van hoe zij en hun kinderen gezonder kunnen leven.

Vraagstelling

  • Wat zijn succesfactoren?
  • Hoe groot is het uiteindelijke effect van een aanpak?
  • Wat betekent dit voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden?

Aanpak

Door middel van het analyseren van cijfers en vragenlijsten van de GGD, informatie uit gesprekken met buurtbewoners, en de ideeën die naar voren komen uit het Festivitaal worden de behoeften en wensen van buurtbewoners van Leiden Noord over hoe zij gezonder kunnen leven in kaart gebracht.

Participanten

Leyden Academy, zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid en GGD Hollands Midden.

Samenvatting

De beleving van gezondheid is subjectief. Uit dit onderzoek bleek dat wijkbewoners van Leiden Noord zich nog lang gezond voelen zolang zij hun dagelijkse activiteiten kunnen uitvoeren. De urgentie en noodzaak om gezonder te leven is daarom voor veel mensen niet noodzakelijk. Verder zitten wijkbewoners uit Leiden-Noord vol met ideeën, maar worden deze ideeën nu nog niet voldoende gebruikt. De activiteiten worden nu vooral door verschillende professionele organisaties in de wijk aangeboden en zijn niet of slecht bekend bij wijkbewoners.

Het Festivitaal was een eerste stap: er zijn meer dan honderd ideeën ingebracht door buurtbewoners. Verder blijkt zowel uit de cijfers als de gesprekken dat armoede en schulden veelvoorkomende problemen zijn in Leiden-Noord. En wanneer de basis niet op orde is gaan mensen ook niet participeren in activiteiten om gezonder te leven. Andere struikelblokken in het vragen naar zorg en integratie in de wijk zijn de Nederlandse taal en het feit dat voor veel mensen de informatie ontbreekt om gezond te leven en te eten.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon