Terug naar overzicht

22 juli 2015

NutsOhra honoreert 2 aanvragen voor subsidie

nutsohra-logoDe AWPG NZH neemt deel aan twee gesubsidieerde projecten van fonds NutsOhra om ‘de kansen van kwetsbare groepen te vergroten’ in Leiden Noord en in Katwijk Noord. Dit is heel bijzonder, aangezien in heel Nederland maar 20 projecten zijn gehonoreerd. Het gaat om de volgende projecten.

Gezinnen in Katwijk Noord: kwetsbaarheid en veerkracht van generatie op generatie
We gaan op zoek naar de clustering van gezondheidsproblemen binnen gezinnen én naar hun veerkracht. Hiervoor gebruiken we bestaande data en gaan we jongeren, ouders en grootouders uit 30 gezinnen interviewen. Samen met lokale organisaties brengen we het aanbod aan interventies in kaart en betrekken we de gezinnen bij het ontwikkelen van een plan voor een integrale gezondheidsaanpak in Katwijk Noord. Samenwerkingspartners zijn LUMC Public Health & Eerstelijnsgeneeskunde, GGD HM, Gemeente Katwijk, Universiteit Leiden Faculteit Sociale Wetenschappen. Contactpersoon bij de AWPG NZH voor dit project is Matty Crone.

Wat zie je? En wat is er echt?
Bottum up komen we met bewoners uit Leiden Noord tot een startfoto en een plan van aanpak om gezondheidsachterstanden te verminderen. We maken gebruik van theaterwerkvormen en brainstormtechnieken. Samenwerkingspartners zijn Libertas Leiden, GGD HM, Leyden Academy, Zorg en Zekerheid, Publieke Versnellers. Contactpersoon bij de AWPG NZH voor dit project is Nienke Terpstra.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Nienke Terpstra, Coördinator Kennisnetwerk van de AWPG NZH, nterpstra@ggdhm.nl.

Bron: AWPG NZH – 22 juli 2015

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon