Groen Samenspel: onderzoek naar groene interventies in twee kwetsbare wijken in Leiden

Onderzoek laat zien dat een groene omgeving een positieve werking heeft op gezondheid. Maar in kwetsbare wijken zijn de resultaten tegenstrijdig. Onderzoek wijst op de mediatie van sociale cohesie op de gezondheidsimpact van een groene leefomgeving. Bewoners van kwetsbare Leidse wijken beschreven in voorbereiding op dit project dat onveiligheid en gebrek aan cohesie belangrijke barrières zijn voor hun gebruik van groen in de buurt.

Doel van dit project is achterhalen hoe bewoners van kwetsbare wijken ook de gezondheidseffecten van groene interventies in de leefomgeving kunnen ervaren en welke mechanismen, zoals gevoelens van veiligheid en sociale cohesie, hierin een rol spelen. Het project levert kennis en handelingsperspectieven op over het vergroenen van de omgeving, het maken van betaalbare voorzieningen die veilig zijn en inwoners stimuleren tot ontmoeten en rust, verminderen van overlast via de groene omgeving en stimuleren van sociale cohesie door ingrijpen in de fysieke omgeving.

Vraagstelling en aanpak

De centrale vraagstelling is:

 • Hoe kunnen veranderingen in de groene leefomgeving bewoners in kwetsbare Leidse wijken ondersteunen om gebruik te maken van de groene omgeving op een manier die bijdraagt aan positieve gezondheid en sociale cohesie?

Deze vraagstelling operationaliseren we in drie subvragen die aansluiten bij onze methoden:

 1. Wat is er bekend over welke veranderingen in het groen en daaraan onderliggende mechanismes werken voor bewoners in kwetsbare wijken? – Realist review samen met bewoners en beroepskrachten.
 2. Welke veranderingen in het groen in het verleden zijn geassocieerd met verbeteringen in de ervaren gezondheid en hoe zijn deze gemedieerd door gevoelens van sociale cohesie en veiligheid? – Retrospectieve, longitudinale analyse van gecombineerde kwantitatieve datasets.
 3. Welke, volgens hen werkzame, groene interventies kunnen we samen met bewoners en beroepskrachten ontwikkelen en wat is hiervoor nodig in beleid en praktijk? – Community Based Participatory Action Research. 

Participanten

Dit project is een samenwerking tussen Leidse bewoners, GGD HM, gemeente Leiden, provincie ZH, LUMC, Leyden Academy en awpg Lumens, ondersteund door procesbegeleider Corine van Maar. Drie organisaties zijn nauw betrokken: iPH, Incluzio en de Hogeschool Leiden.

Projectgroep

 • GGD Hollands Midden:  
  • Birthe Jongeneel – Grimen (hoofdaanvrager en projectleider
  • Iris  de Vos
 • Gemeente Leiden:
  • Marnix Kelfkens 
  • Loraine Scipio 
 • Leyden Academy on Vitality and Ageing
  • Denya Uzun 
  • Jolanda Lindenberg 
  • Miriam Verhage 
  • Yvonne Schinkel – Koemans 
 • LUMC: Nienke Slagboom 
 • awpg Lumens: Addi van Bergen 
 • Van Maar Advies: Corine van der Maar 
 • provincie Zuid-Holland: Varshini Lachman 
 • iPH: Marja van Vliet

Het project ontvangt subsidie van ZonMw, programma Gezonde Leefomgeving Integrale Aanpak, call Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden.  

Samenvatting

Onderzoek laat zien dat een groene omgeving een positieve werking heeft op gezondheid. Maar in kwetsbare wijken zijn de resultaten tegenstrijdig. De centrale vraag van dit project is: hoe komt dit? Hoe kunnen we er voor zorgen dat bewoners in kwetsbare wijken wél kunnen profiteren van groene interventies? Dit project wordt uitgevoerd door GGD Hollands Midden, gemeente Leiden, LUMC, Leyden Academy, awpg Lumens en provincie Zuid-Holland.

Samen met bewoners en beroepskrachten in meer kwetsbare wijken in Leiden kijken we wat er al bekend is over onderliggende mechanismes, zoals het effect van sociale cohesie op de werking van een groene omgeving. We combineren grote datasets om te bestuderen wat veranderingen in de groene omgeving gedaan hebben met gezondheid. Met deze inzichten ontwikkelen we samen met bewoners groene interventies in de wijk. Zo komen we tot praktijkinzichten, handreikingen en leren we over wat er nodig is om samenwerking tussen verschillende domeinen tot stand te brengen.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon