Terug naar overzicht

23 december 2023

ZonMw subsidie voor Samen gezond bezig in de wijk en Groen Samenspel

Fantastisch nieuws! De subsidieaanvragen ‘Samen gezond bezig in de wijk; een evaluatie van drie bewonersprojecten in Den Haag Zuidwest’ en ‘Groen samenspel’ zijn beiden door ZonMw goedgekeurd.


In totaal zijn er voor de subsidieronde “Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden” 19 aanvragen ingediend, waarvan er 10 zijn gehonoreerd. De geplande starttijd van de projecten is 1 februari 2024 met een looptijd van 16 maanden.

Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden

De centrale vraag in deze subsidieoproep was: Wat is er nodig is om de gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden te verbeteren door middel van aanpassingen in de leefomgeving?

In kwetsbare wijken en gebieden is vaak een stapeling van factoren die de gezondheid negatief beïnvloeden, waaronder de leefomgeving. Door veranderingen aan te brengen in de leefomgeving, kunnen gezondheidsverschillen verkleinen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld bij het ontwikkelen en beheer van de leefomgeving rekening houden met: gezonde lucht, ruimte voor wandelen en fietsen en gezonde voeding.

Maar voor gemeenten is het vaak een uitdaging om in de praktijk vorm te geven aan de gezonde leefomgeving, ook in kwetsbare wijken en gebieden. Zo blijkt uit de kennissynthese ‘Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken’ , waarover we eerder in dit nieuwsbericht berichtten. De ZonMw subsidie is bedoeld voor praktijkgericht onderzoek om gemeenten hierin te ondersteunen.

Samenvatting Groen Samenspel

Onderzoek laat zien dat een groene omgeving een positieve werking heeft op gezondheid. Maar in kwetsbare wijken zijn de resultaten tegenstrijdig. De centrale vraag van ‘Groen Samenspel’ is: hoe komt dit? Hoe kunnen we er voor zorgen dat bewoners in kwetsbare wijken wél kunnen profiteren van groene interventies?

Samen met bewoners en beroepskrachten in meer kwetsbare wijken in Leiden kijken we wat er al bekend is over onderliggende mechanismes, zoals het effect van sociale cohesie op de werking van een groene omgeving. We combineren grote datasets om te bestuderen wat veranderingen in de groene omgeving gedaan hebben met gezondheid. Met deze inzichten ontwikkelen we samen met bewoners groene interventies in de wijk. Groene faciliteiten die inclusief en leeftijdsdivers zijn lijken beter te werken. Daarom kiezen we voor een intergenerationele insteek.

Het project vindt plaats in de wijken Morsdistrict, Bos- en Gasthuisdistrict en Leiden-Noord, wijken die te maken hebben met gestapelde problemen. Juist voor deze wijken staan gebiedsontwikkelingen en wijkvernieuwingen gepland die ruimtelijke ingrepen – binnen bepaalde kaders – mogelijk maakt.

Groen Samenspel wordt uitgevoerd door GGD Hollands Midden, gemeente Leiden, LUMC, Leyden Academy, AWPG NZH en provincie Zuid-Holland in samenwerking met de Hogeschool Leiden, iPH en Incluzio en ondersteund door procesbegeleider Corine van Maar.

Oordeel van de ZonMw programmacommissie

Wij zijn heel blij met het positieve oordeel van de ZonMw programmacommissie over Groen Samenspel. De commissie ziet het onderzoek naar de groene leefomgeving in kwetsbare Leidse wijken als zeer relevant. Vanuit wetenschappelijk perspectief is de commissie positief over de unieke combinatie van longitudinaal retrospectief onderzoek en actieonderzoek.

Er is een sterk consortium met relevante samenwerkingspartners, die al langer met elkaar samenwerken. Hierin zijn de GGD, gemeente, onderzoeksinstellingen, academische werkplaats en de provincie betrokken.

Contactpersoon Groen Samenspel: Birthe Jongeneel, bjongeneel@ggdhm.nl.

Samenvatting Samen gezond bezig in de wijk

Deze aanvraag richt zich op de (tussentijdse) evaluatie van drie projecten in Den Haag Zuidwest om samen met bewoners onderbenutte buitenruimtes opnieuw in te richten. In de volgende nieuwsbrief vertellen we er meer over.

Meer lezen
ZonMw oproep Subsidie voor onderzoek naar gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken
ZonMw programma Ontwikkelen van kennis over gezondheid in kwetsbare wijken en gebieden
Nieuwsbericht Kennissynthese Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

 

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon