Terug naar overzicht

19 juni 2017

Pledge over AWPG-onderzoek naar functie van Sociaal Makelaar ondertekend

Op 30 mei 2017 is in Utrecht de pledge ‘The social connector as linkage between care, welfare and active citizenship’ ondertekend, behorend bij het Onderzoek Sociaal Makelaar. Dit onderzoek wil de werkwijze van de Sociaal Makelaar inzichtelijk maken.

Het onderzoek is via de AWPG NZH aangevraagd en door ZonMw gehonoreerd. De GGD Hollands Midden levert de projectleiding.

Video: Corine Dijkstra (wethouder Gouda) en René Verkuylen (Stichting Voortouw) over de pledge

Pledge

Een pledge is een plechtige belofte, waarin deelnemers aan het ZonMw preventieprogramma ‘Alles is Gezondheid…’ beloven bij te dragen aan gezondheid.

Gouda

De gemeente Gouda wil zorg- en welzijnsaanbod verbinden met burgerparticipatie (inwonerbetrokkenheid en inwonerinitiatieven). Zij doet dit door de drie gebiedsgerichte Sociaal Teams uit te rusten met een Sociaal Makelaar. De Sociaal Makelaar verbindt behoeftes van kwetsbare groepen met de initiatieven, mogelijkheden en netwerken die door de wijkbewoners en vrijwilligers worden opgezet. Daarnaast worden verbindingen gelegd naar professionals in zorg en welzijn en naar de informele zorg.

Sociaal Makelaar

Het onderzoeksproject, uitgevoerd door TNO en begeleid door de GGD Hollands Midden, maakt de werkwijze van de Sociaal Makelaar inzichtelijk, levert een bijdrage aan de optimalisatie van de werkwijze en dient het doel van brede verspreiding van deze kennis richting andere gemeenten.

Burgerparticipatie

Het project wil bijdragen aan de kennisontwikkeling over effectieve werkwijzen voor het bevorderen van burgerparticipatie (bewoners- en vrijwilligersinitiatieven) als onderdeel van gezondheids- en welzijnsbeleid. Doordat de behoeftes van kwetsbare groepen centraal staan, wordt ook een bijdrage geleverd aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden.

Bron: Alles is Gezondheid – 30 mei 2017

 

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon