Terug naar overzicht

12 mei 2017

Redenen van kwetsbare groepen om wel of niet mee te doen aan cardiometabole screening

CHECK’D?! : determinants of participation in a two-stage cardiometabolic screening among underserved groupsHet is algemeen bekend dat kwetsbare groepen een verhoogd risico hebben op cardiometabole aandoeningen en dat zij minder vaak deelnemen aan screeningsinitiatieven. Deze ongelijke deelname aan health checks leidt tot suboptimale gezondheidswinst en draagt bij aan de vergroting van gezondheidsverschillen in de samenleving.

De kosteneffectiviteit van het PreventieConsult wordt momenteel onderzocht, maar met de bestaande kennis lijkt het raadzaam om de focus primair op de kwetsbare groepen te leggen, aangezien zij het meest te winnen hebben bij systematische screening.

De resultaten die we in dit proefschrift beschrijven bieden aanknopingspunten om deelname te optimaliseren en kunnen gebruikt worden bij het vormgeven van toekomstige studies over dit onderwerp. In de algemene discussie pleiten we er ook voor dat de Overheid de trend van eigen verantwoordelijkheid nemen deels los zou moeten laten en meer zou moeten investeren in preventieve maatregelen op populatieniveau, omdat dit de kwetsbare groepen de beste kansen biedt op een gezond leven en een gezonde leefstijl.

Op 11 mei 2017 promoveerde Iris Groenenberg aan de Universiteit Leiden op het onderzoek ‘CHECK’D?! Determinants of participation in a two-stage cardiometabolic screening among underserved groups.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon