Terug naar overzicht

20 juni 2020

Panelonderzoek Coronavirus GGD Haaglanden

De resultaten van de derde ronde van het panelonderzoek Coronavirus in regio Haaglanden staan online! Hier leest u over de achtergronden van het onderzoek en enige resultaten.

Landelijke samenwerking

Om beter inzicht te krijgen in de invloed van de corona gedragsmaatregelen op het dagelijks leven en welzijn van Nederlandse burgers en de mate waarin het ze lukt om de gedragsregels op te volgen is, zijn GGDen samen met GGD GHOR Nederland en het RIVM half april een vragenlijstonderzoek gestart. Het onderzoek vindt iedere drie weken plaats.

Onderwerpen

Het onderzoek gaat over het naleven van de gedragsregels zoals afstand houden en hygiënemaatregelen, redenen waarom regels wel of niet worden opgevolgd, de gevolgen van de coronacrisis op leefstijl en mentaal welzijn, draagvlak voor de corona gedragsregels en het vertrouwen in de overheid.

Negatieve effecten op leefstijl en welzijn

Bij de 1e ronde, half april, gaf ruim de helft van de inwoners in regio Haaglanden aan dat zij (veel) minder zijn gaan sporten en bewegen dan voor de coronamaatregelen en 15% is (veel) minder gezond gaan eten. Het percentage inwoners dat (veel) meer angst, somberheid, stress en eenzaamheid ervaart lag op of boven de 30%. Ongeveer een vijfde van de inwoners ervaarde (veel) meer slaapproblemen. De cijfers voor regio Haaglanden zijn in grote lijnen vergelijkbaar met de cijfers in Nederland.

 NIEUW: resultaten van de 3e ronde

Een kleine greep uit de resultaten van de 3e onderzoeksronde (27 mei t/m 1 juni). De gedragsregel die het meest opgevolgd wordt, is geen handen schudden: 99% van de deelnemers zegt zich daaraan te houden. Een ruime meerderheid van de inwoners ontvangt niet meer dan 3 mensen op bezoek, gaat niet op bezoek bij iemand van 70 jaar en ouder of bij iemand met een kwetsbare gezondheid. De meeste mensen wassen vaak hun handen. 53 % staat (helemaal) achter het verplicht dragen van mondkapjes in het OV en 90 % staat (helemaal) achter het nieuwe testbeleid (iedereen met klachten mag zich laten testen).

Angst en somberheid nemen af

Uit de landelijke resultaten van ronde 3 blijkt dat het gevoel van dreiging van het nieuwe coronavirus afneemt. Eind mei ervaren deelnemers minder angst en somberheid dan in de beginfase van de coronapandemie. Ook in de regio Haaglanden ziet men dit beeld terug. Het percentage inwoners dat (veel) meer angst en stress ervaart ligt eind mei iets boven de 20%. Nog ongeveer een kwart van de inwoners ervaart (veel) meer somberheid en 17% (veel) meer slaapproblemen.

Meer resultaten vindt u op de website van GGD Haaglanden:

en op de RIVM website:

Dashboard GGD Hollands Midden

De GGD Hollands Midden neemt ook deel aan het landelijk panelonderzoek. In Hollands Midden zijn de burgerpanels van gemeenten benaderd. Ook is de vragenlijst via een open link verspreid. De resultaten voor de regio Hollands Midden vindt u hier en per gemeente hier.

© 2024 awpg Lumens. Alle rechten voorbehouden / Disclaimer / Privacy / Realisatie: Lemon